ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:


Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe-dostawa artykułów spozywczych na stołówkę

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na dostawę artykułów spożywczych wraz z transportem na stołówkę szkolną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Dąbrowie Górniczej (na wszystkie lub wybrane poszczególne asortymenty zgodnie z załącznikami 1-6).

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986).

Prosimy o dostarczenie oferty do dn. 21.12.2018 r. do godz. 15.30 do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Dąbrowie Górniczej ul. Strzemieszycka 390.

opis dokumentutypdata

Zapytanie ofertowe

doc12-12-2018[ Pobierz ]
130 kB

Wzór umowy

doc12-12-2018[ Pobierz ]
32 kB
Zapytanie ofertowe-"Przewóz uczniów"

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej zaprasza potencjalnych Wykonawców
do złożenia ofert na zadanie pn.: „Przewóz uczniów z rejonu Strzemieszyc Małych
do i z budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej przy
ul. Strzemieszyckiej 390”
, realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

opis dokumentutypdata

Druk oferty z załącznikami

doc19-06-2018[ Pobierz ]
66 kB

Zaproszenie do składania ofert

doc19-06-2018[ Pobierz ]
649 kB
Zapytanie ofertowe-IOD

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

w Dąbrowie Górniczej

ul. Strzemieszycka 390

42-530 Dąbrowa Górnicza

tel./ fax  0-32 264-50-45

e-mail: zsp5@edu.dabrowa-gornicza.pl

 

Dąbrowa Górnicza, dnia 9 maja 2018 r.

Na podstawie art. 4 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) i innymi obowiązującymi przepisami w zakresie:

a) informowania administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzania im w tej sprawie;

b) monitorowania przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podziału obowiązków, działań zwiększających świadomość, szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowania
jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016;

d) współpracy z organem nadzorczym;

e) pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych
z przetwarzaniem, w tym uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

Prosimy o przedstawienie oferty na realizację powyższego zadania do dnia 16.05.2018 r. do godz. 15.00. (Dokument można przesłać faxem lub mailem).

Informacja o wyborze oferty - przegląd kotłów

Informujemy, że w wyniku postępowania na zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późniejszymi zmianami) dotyczące okresowego przeglądu technicznego, konserwacji, regulacji, kontroli szczelności kotłów centralnego ogrzewania oraz kontroli szczelności instalacji gazowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5  w Dąbrowie Górniczej została wybrana oferta nw. wykonawcy:

Komfort Serwis Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Jagiellońska 59/65, 42-200 Częstochowa
cena oferty: 1328,40 zł brutto
Zapytanie ofertowe-przegląd kotłów

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert dotyczących okresowego przeglądu technicznego, konserwacji, regulacji, kontroli szczelności kotłów centralnego ogrzewania oraz kontroli szczelności instalacji gazowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5  w Dąbrowie Górniczej.

Wykonanie zadania obejmuje:

      1.         przegląd, konserwację 4 szt. kotłów c.o. typ „Jubam” ( 3 x 160 kW, 1 x 105 kW)

      2.         przegląd, konserwację 2 szt. kotłów c.o. typ „Buderus” ( 2 x 297 kW)        

      3.         kontrolę szczelności instalacji gazowej – 2 kpl.,       

      4.         kontrolę Systemu Aktywnego Bezpieczeństwa – 2 kpl.

 

 Termin wykonania prac -  do dn. 08.03.2018 r.

 Osoba wykonująca powyższe prace winna okazać Zamawiającemu aktualne uprawnienia.

Termin złożenia oferty do dn. 21.02.2018 r. godz. 15.00

Informacja o wyborze oferty na dostawę środków chemicznych na basen

Informujemy, że w wyniku postępowania na zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późniejszymi zmianami) na zadanie pn. „Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czyszczących na basen, soli pastylkowanej oraz środków do pomiaru chloru i odczynu ph wody basenowej wraz z transportem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr  5 w Dąbrowie Górniczej zostały wybrane oferty nw. wykonawców:

 

- dostawa soli pastylkowanej:

Chemsol St. Polinowski Sp. Jawna

Bydgoszcz

 

- dostawa pozostałych środków chemicznych:

NTCE Andrzej Owcarz

Żory

Zapytanie ofertowe-dostawa środków chemicznych na basen

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czyszczących na basen, soli pastylkowanej oraz środków do pomiaru chloru i odczynu ph wody basenowej wraz z transportem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr  5 w Dąbrowie Górniczej”.

Prosimy o przedstawienie oferty na realizację powyższego zadania do dnia 24.01.2018 r. do godz. 15.30. (Dokument można przesłać mailem na adres zsp5@edu.dabrowa-gornicza.pl).

opis dokumentutypdata

Zapytanie ofertowe

doc18-01-2018[ Pobierz ]
33 kB

Oferta cenowa

doc18-01-2018[ Pobierz ]
61 kB
Infomacja o wyborze oferty na badanie wody basenowej

Informujemy, że w wyniku postępowania na zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późniejszymi zmianami) na zadanie pn. „Badanie wody basenowej (w tym dojazd, pobór próbek, wykonanie analiz i sprawozdanie z badań) została wybrana oferta nw. wykonawcy:

 

CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO ZP. Z O.O.

43-143 LĘDZINY

UL. LĘDZIŃSKA 8

Informacja o wyborze oferty na dostawę artykułów spożywczych wraz z transportem na stołówkę

Informujemy, że w wyniku postępowania na zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późniejszymi zmianami) dotyczące dostawy artykułów spożywczych wraz z transportem na stołówkę do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Dąbrowie Górniczej zostały wybrane oferty poniższych dostawców:

a) na dostawę nabiału – F.H.U.R. „MORS” ze Sławkowa;

b) na dostawę mrożonek – FH „Mar-Tad” z Mikołowa;

c) na dostawę produktów suchych - F.H.U.R. „MORS” ze Sławkowa;

d) na dostawę owoców i warzyw świeżych - F.H.U.R. „MORS” ze Sławkowa;

e) na dostawę pieczywa - F.H.U.R. „MORS” ze Sławkowa;

f) na dostawę mięsa i wędlin - F.H. „MARKUS” z Jaworzna.

Zapytanie ofertowe-badania profilaktyczne pracowników

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia oferty na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe, psychologiczne dla pracowników obsługi pracujących na wys. pow. 3 m) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia I Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. 

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067) dla nw. pracowników naszego Zespołu:

1. nauczyciele,

2. konserwatorzy,

3. woźna,

4.sprzątaczki,

5. pracownicy kuchni,

6.ratownicy wodni,

7. pracownicy administracji

 

oraz badanie z wpisem do książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników przedszkola.

 

Prosimy o dostarczenie oferty  do dn. 28 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 r. do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej ul. Strzemieszycka 390 lub drogą mailową na adres zsp5@edu.dabrowa-gornicza.pl .

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

Zapytanie ofertowe - badanie wody basenowej

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia oferty na zadanie pn. „Badanie wody basenowej (w tym dojazd, pobór próbek, wykonanie analiz i sprawozdanie z badań) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016)” zgodnie harmonogramem (załącznik nr 2).

Prosimy o dostarczenie oferty na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) do dn. 22 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 r. do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej ul. Strzemieszycka 390 lub drogą mailową na adres zsp5@edu.dabrowa-gornicza.pl .

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

opis dokumentutypdata

Zapytanie ofertowe

pdf15-12-2017[ Pobierz ]
44 kB

Załącznik 1 - formularz ofertowy (do edycji)

xls15-12-2017[ Pobierz ]
27 kB

Załącznik 2 - harmonogram badania wody

pdf15-12-2017[ Pobierz ]
315 kB
Zapytanie ofertowe-dostawa artykułów spozywczych na stołówkę

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na dostawę artykułów spożywczych wraz z transportem na stołówkę do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Dąbrowie Górniczej (na wszystkie lub wybrane poszczególne asortymenty zgodnie z załącznikami 1-6).

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

Prosimy o dostarczenie oferty do dn. 15.12.2017 r. do godz. 15.30 do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Dąbrowie Górniczej ul. Strzemieszycka 390.

opis dokumentutypdata

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

doc05-12-2017[ Pobierz ]
147 kB

Wzór umowy kupna-sprzedaży

doc05-12-2017[ Pobierz ]
35 kB
Informacja o wyborze oferty-przewóz uczniów

Informujemy, że w wyniku postępowania realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 – z późniejszymi zm.) na zadanie pn.: „Przewóz uczniów z rejonu Strzemieszyc Małych
do i z budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Strzemieszyckiej 390” wybrano nw. ofertę:

 

-          PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE Łukasz Łach, 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Laski 138, cena za 1 km brutto – zł 11,34.

Zapytanie ofertowe-Przewóz uczniów

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej zaprasza potencjalnych Wykonawców
do złożenia ofert na zadanie pn.: „Przewóz uczniów z rejonu Strzemieszyc Małych
do i z budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej przy
ul. Strzemieszyckiej 390”
, realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

opis dokumentutypdata

Zaproszenie do składania ofert-Przewóz uczniów

pdf09-06-2017[ Pobierz ]
762 kB

Druk oferty z załącznikami

doc09-06-2017[ Pobierz ]
77 kB
Informacja o wyborze oferty

Informujemy, że w wyniku postępowania realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 – z późniejszymi zm.) na zadanie dotyczące okresowego przeglądu technicznego, konserwacji, regulacji, kontroli szczelności kotłów centralnego ogrzewania oraz kontroli szczelności instalacji gazowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5  w Dąbrowie Górniczej wybrano nw. ofertę:

 

F.H.U PROFI-TERM Technika Grzewcza
Ul. Gwardii Ludowej 49, 41-303 Dąbrowa Górnicza

 

cena oferty: 1420,00 zł brutto

Zapytanie ofertowe-przegląd kotłów

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert dotyczących okresowego przeglądu technicznego, konserwacji, regulacji, kontroli szczelności kotłów centralnego ogrzewania oraz kontroli szczelności instalacji gazowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5  w Dąbrowie Górniczej.

Wykonanie zadania obejmuje:

      1.         przegląd, konserwację 4 szt. kotłów c.o. typ „Jubam” ( 3 x 160 kW, 1 x 105 kW)

      2.         przegląd, konserwację 2 szt. kotłów c.o. typ „Buderus” ( 2 x 297 kW)        

      3.         kontrolę szczelności instalacji gazowej – 2 kpl.,       

      4.         kontrolę Systemu Aktywnego Bezpieczeństwa – 2 kpl.

 

 Termin wykonania prac -  do dn. 11.03.2017 r.

 Osoba wykonująca powyższe prace winna okazać Zamawiającemu aktualne uprawnienia.

Termin złożenia oferty do dn. 02.03.2017 r. godz. 15.00

Informacja o wyborze oferty na organizację "zielonej szkoły"

Informujemy, że w wyniku postępowania realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 – z późniejszymi zm.) na zadanie pn.: „Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej  szkoły dla uczniów klas trzecich Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej” wybrano nw. ofertę:

 

Polsko Austriackie Biuro Podróży

"VICTORIA TRAVEL"

ul. Topolowa 4/9

31-215 Kraków

 

 • cena oferty dla jednego uczestnika: 1264,00 zł
 • miejsce wyjazdu: Dąbki, Ośrodek Wypoczynkowy "Relaks"
 • termin wyjazdu: 03 - 17.06.2017 r.
Zapytanie ofertowe-"zielona szkoła" NOWE!

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

w Dąbrowie Górniczej

ul. Strzemieszycka 390

42-530 Dąbrowa Górnicza

tel./ fax  0-32 264-50-45

e-mail: zsp5@edu.dabrowa-gornicza.pl

 

Dąbrowa Górnicza, dnia 14 lutego 2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej  szkoły dla uczniów klas trzecich Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej”.

Prosimy o przedstawienie oferty na realizację powyższego zadania do dn. 20.02.2017 r. do godz. 15.00.

Obecnie planuje się wyjazd 55 uczniów, ostateczna ilość uczestników zostanie ustalona do 7 dni przed wyjazdem dzieci.

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 – z późniejszymi zm.).

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem 21.02.2017 r. godz. 9.00”:

 

 • osobiście – w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej,
  ul. Strzemieszycka 390 42-530 Dąbrowa Górnicza
 • za pośrednictwem poczty (kuriera) – ofertę należy zaadresować na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dabrowie Górniczej jw., a na kopercie należy dopisać „oferta – Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej  szkoły dla uczniów klas trzecich Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej – nie otwierać przed dniem 21.02.2017 r. godz. 9.00”. Za zachowany termin uznaje się wpływ oferty do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej w wyżej wskazanym terminie (dzień i godzina). W przypadku doręczania oferty przez osoby trzecie (kurier, doręczyciel przesyłek Poczty Polskiej), Wykonawca ponosi ryzykoi odpowiedzialność złożenia oferty w terminie.

 

Informujemy, że kryteriami oceny ofert są:

 

 • cena wraz z podróżą dla jednego uczestnika,
 • wysokość stawki żywieniowej dla jednego uczestnika,
 • kryteria dodatkowe:
 1. położenie ośrodka w bezpośredniej bliskości morza ( do 300 m)
 2. stałą opiekę lekarską ( tj. lekarz całodobowo)
 3. możliwość korzystania z pomieszczeń do zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej wewnątrz obiektu
 4. zorganizowanie dodatkowej wycieczki autokarem
 5. zorganizowanie  projekcji filmowej ( bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego) 
opis dokumentutypdata

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami-"zielona szkoła"

doc14-02-2017[ Pobierz ]
98 kB
Zapytanie ofertowe-organizacja "zielonej szkoły"

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

w Dąbrowie Górniczej

ul. Strzemieszycka 390

42-530 Dąbrowa Górnicza

tel./ fax  0-32 264-50-45

e-mail: zsp5@edu.dabrowa-gornicza.pl

 

Dąbrowa Górnicza, dnia 30 stycznia 2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej w związku
z zaproszeniem potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej  szkoły dla uczniów klas trzecich Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej” informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dn. 06.02.2017 r. godz. 9.30.

 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem 06.02.2017 r. godz. 11.00”:

 

 • osobiście – w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej,
  ul. Strzemieszycka 390 42-530 Dąbrowa Górnicza
 • za pośrednictwem poczty (kuriera) – ofertę należy zaadresować na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dabrowie Górniczej jw., a na kopercie należy dopisać „oferta – Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej  szkoły dla uczniów klas trzecich Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej
  nie otwierać przed dniem 06.02.2017 r. godz. 11.00”
  . Za zachowany termin uznaje się wpływ oferty do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej w wyżej wskazanym terminie (dzień i godzina). W przypadku doręczania oferty przez osoby trzecie (kurier, doręczyciel przesyłek Poczty Polskiej), Wykonawca ponosi ryzyko
  i odpowiedzialność złożenia oferty w terminie.

 

Ponadto informujemy, że kryteriami oceny ofert są:

 

 • cena wraz z podróżą dla jednego uczestnika,
 • wysokość stawki żywieniowej dla jednego uczestnika,
 • kryteria dodatkowe:
 1. położenie ośrodka w bezpośredniej bliskości morza ( do 300 m)
 2. stałą opiekę lekarską ( tj. lekarz całodobowo)
 3. możliwość korzystania z pomieszczeń do zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej wewnątrz obiektu
 4. zorganizowanie dodatkowej wycieczki autokarem
 5. zorganizowanie  projekcji filmowej ( bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego) 
opis dokumentutypdata

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

doc25-01-2017[ Pobierz ]
93 kB
Zapytanie ofertowe-dostawa środków chemicznych na basen

W wyniku postępowania na zadanie pn.: „Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czyszczących na basen, soli pastylkowanej oraz środków do pomiaru chloru i odczynu ph wody basenowej wraz z transportem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr  5 w Dąbrowie Górniczej”  została wybrana nw. oferta:

NTCE ANDRZEJ OWCARZ

44-240 Żory Os. Sikorskiego 5G lok.9

opis dokumentutypdata

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem

doc25-01-2017[ Pobierz ]
71 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )