ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:

  • pocztą elektroniczą na adres: sp5@sp5.onmicrosoft.com
  • telefonicznie na numer 322645045
  • bezpośrednio w sekretariacie placówki.

Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"

Wydarzenia

Majówka 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru

 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Dąbrowie Górniczej

 

na stanowisko referent

 

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wymienione stanowisko została wybrana Pani  Renata Zając  zamieszkała w Dąbrowie Górniczej

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Pani  Renata Zając spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się znajomością przepisów z zakresu Karty Nauczyciela, kodeksu pracy, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz umiejętnością obsługi wymaganych programów komputerowych.

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego testu umiejętności kandydatura Pani Renaty Zając uznana została za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 mgr Maciej Szaniawski

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

 w Dąbrowie Górniczej

 

 

 

Dąbrowa Górnicza, 10.10.2016 r.

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )