ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:


Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"

Terminarz zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

 

w szkole podstawowej

 

 

L.p.

 

 

Planowany termin

 

 

Tematyka

 

1.

 

12.09.2018

Wybór Rady Rodziców, omówienie aktów prawnych obowiązujących w szkole, wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów, sprawy bieżące.

 

2.

 

19.11.2018

Konsultacje nt. ocen i zachowania uczniów, sprawy bieżące.

 

3.

 

11.12.2018

Informacje nt. ocen i zachowania uczniów, sprawy bieżące.

 

 

7.01.2019

Informacje nt. postępów uczniów w nauce, zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi, sprawy bieżące.

 

4.

 

6.02.2019

Klasyfikacja uczniów na I półrocze roku szkolnego 2018/2019, frekwencja.

 

5.

 

25.03.2019

Konsultacje nt. ocen i zachowania uczniów, sprawy bieżące.

 

7.

 

13.05.2019

Informacje nt. postępów uczniów w nauce, zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi, sprawy bieżące.

 

 

Terminarz zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

 

w przedszkolu

 

 

L.p.

 

 

Planowany termin

 

 

Tematyka

 

1.

 

12.09.2018

Wybór Rady Rodziców, sprawy bieżące.

 

2.

 

6.11.2018

Zebranie informacyjne.

 

3.

 

12.12.2018

Konsultacje, sprawy bieżące.

 

4.

 

8.01.2019

Konsultacje, sprawy bieżące.

 

5.

 

26.03.2019

Zebranie informacyjne.

 

6.

 

14.05.2019

Konsultacje, sprawy bieżące.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )