ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:

  • pocztą elektroniczą na adres: sp5@sp5.onmicrosoft.com
  • telefonicznie na numer 322645045
  • bezpośrednio w sekretariacie placówki.

Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"

 

 

 

Terminarz zebrań z rodzicami

  

w roku szkolnym 2017/2018

 

  w szkole podstawowej

 

 

 

 

L.p.

 

 

Planowany termin

 

 

Tematyka

 

1.

 

12.09.2017

Wybór Rady Rodziców, omówienie aktów prawnych obowiązujących w szkole, wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów, sprawy bieżące.

 

2.

 

26.10.2017

Informacje nt. ocen i zachowania uczniów, sprawy bieżące.

 

3.

 

14.12.2017

Informacje nt. postępów uczniów w nauce, zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi, sprawy bieżące.

 

4.

 

23.01.2018

Klasyfikacja uczniów na I semestr roku szkolnego 2017/2018, frekwencja.

 

5.

22.03.2018 

(uwaga zmiana terminu)

Informacje nt. ocen i zachowania uczniów, sprawy bieżące.

 

6.

 

19.04.2018

Konsultacje nt. ocen i zachowania uczniów, sprawy bieżące.

 

7.

 

21.05.2018

(uwaga zmiana terminu)

Informacje nt. postępów uczniów w nauce, zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi, sprawy bieżące.

 

 

 

 

 

 

 

Terminarz zebrań z rodzicami

 

w roku szkolnym 2017/2018

 

 w przedszkolu

 

 

 

 

L.p.

 

 

Planowany termin

 

 

Tematyka

 

1.

 

12.09.2017

Wybór Rady Rodziców, sprawy bieżące.

 

2.

 

25.10.2017

Konsultacje, sprawy bieżące.

 

3.

 

13.12.2017

Zebranie informacyjne.

 

4.

 

22.01.2018

Konsultacje, sprawy bieżące.

 

5.

21.03.2018

(uwaga zmiana terminu)

Zebranie informacyjne.

 

6.

 

18.04.2018

Konsultacje, sprawy bieżące.

 

7.

 

22.05.2018

(uwaga zmiana terminu)

Zebranie informacyjne.

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )