ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:


Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"
Misja szkoły:

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"

Nasza szkoła

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA TERENIE MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Znalezione obrazy dla zapytania clipart nabór do przedszkola 2019/2020

 

 

Informujemy Rodziców, że nabór do dąbrowskich przedszkoli

na rok szkolny 2019/2020 będzie trwał

od dnia 11.03.2019 r.  od godz. 8.00 do dnia 22.03.2019 r. do godz. 15.00

Nabór tak jak w poprzednich latach prowadzony  będzie drogą elektroniczną.

 

Strona naboru dla rodziców: www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

 

Po wypełnieniu wniosku, wydrukowaniu i podpisaniu przez obojga opiekunów należy dostarczyć go do placówki. W przypadku braku podpisu jednego z opiekunów należy złożyć oświadczenie podpisane przez drugiego opiekuna informujące, iż osoba nieobecna wie o ubieganiu się o przyjęcie do przedszkola .

Rekolekcje 2019

Informujemy, że trasy przewozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 przebiegać będą następująco:

 

  • I trasa: Strzemieszycka-Bar (odjazd o godz. 7.00) – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Krzyżówka - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 
  • II trasa: Kazdębie Dolne i Górne (odjazd o godz. 7.25) – Główna – Dom Gromadzki – Szkoła – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 

 

Trasa odwozu uczniów ze szkoły:

 

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Szkoła – Dom Gromadzki – Główna – Łany – Kazdębie Dolne i Górne
Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 147.2019 z dnia 31.01.2019 r. Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza

opis dokumentutypdata

Zarządzenie 147.2019 z dnia 31.01.2019 r.

doc01-02-2019[ Pobierz ]
49 kB
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół podstawowych

Zarządzenie nr 146.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 31.01.2019 r.  w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020  do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza.

opis dokumentutypdata

Zarządzenie nr 146.2019 z dnia 31.01.2019 r.

docx01-02-2019[ Pobierz ]
14 kB
Oferty pracy - ratownik na basenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej ul. Strzemieszycka 390 zatrudni osoby na stanowisko ratownik na basenie szkolnym w wymiarze  pełnego etatu i 1/2 etatu.

opis dokumentutypdata

Oferta pracy_ratownik pełny etat

doc02-01-2019[ Pobierz ]
50 kB

Oferta pracy_ratownik-1/2 etatu

doc02-01-2019[ Pobierz ]
50 kB
Bezpieczny wypoczynek

Bezpieczne Ferie

 

 

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy,

w związku z pismem nr ZKIII.68.9.1.2019 z 28 stycznia 2019 r. Wojewody Śląskiego zobowiązuję dyrektorów szkół i placówek do zapoznania dzieci i młodzieży z zagadnieniami dot. zagrożenia, jakie niesie za sobą wchodzenie na powierzchnię zamarzniętych zbiorników wodnych. Każde wejście na zamarznięte jezioro, staw, sadzawkę lub rzekę wiąże się z niebezpieczeństwem załamania się lodu, a w konsekwencji utonięcia bądź wychłodzenia organizmu. Przekonanie, że pokrywa lodu jest wystarczająco mocna, może być złudne, ponieważ nawet przy niskich temperaturach w poszczególnych miejscach ma ona różną grubość. Należy nadmienić, że w okresie ferii zimowych straż pożarna podjęła inicjatywę pomocy szkołom oraz innym instytucjom w tworzeniu tymczasowych sztucznych lodowisk, dzięki czemu dzieci i młodzież, w celu zabawy na lodzie, nie będą korzystały z zamarzniętych akwenów. Strażacy udzielą niezbędnych instrukcji lub pomogą przy wylewaniu wody – zachęcam do kontaktu z właściwą miejscowo Komendą Państwowej Straży Pożarnej. Ferie zimowe to czas na beztroski wypoczynek, ale nie należy zapominać o zasadach bezpiecznego korzystania z zimowych atrakcji. Dyrektorzy szkół i placówek powinni dołożyć wszelkich starań, by przypomnieć podopiecznym zasady bezpiecznego zachowania się na drodze, na stoku narciarskim czy lodowisku. Należy również zwrócić uwagę na zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi i dopalaczami.

Śląski Kurator Oświaty

mgr Urszula Bauer

 

 

 

Wykaz telefonów interwencyjnych w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/lato-2017-wykaz-telefonow-interwencyjnych/ 

 

 

https://wypoczynek.men.gov.pl/ 

 

Poradnik bezpiecznego wypoczynku: 

 

https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/poradnik-bezpiecznego-wypoczynku.pdf 

 

 

Informacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/bezpieczne-ferie 

 

List Ministra Edukacji Narodowej
opis dokumentutypdata

List Minister Edukacji Narodowej do nauczycieli i dyrektorów szkół

pdf11-02-2019[ Pobierz ]
753 kB
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019-20
opis dokumentutypdata

List Minister Edukacji do Rodziców

pdf06-12-2018[ Pobierz ]
296 kB

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020

pdf06-12-2018[ Pobierz ]
2 680 kB
List do rodziców
Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z
gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.
W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i
Opiekunów dwa osobne listy. 
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności
prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci. 
Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom,  oraz
przekazany na najbliższych zebraniach. 
  
Z poważaniem
 Anna Zalewska                                 
 Minister Edukacji Narodowej            
 
Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny
opis dokumentutypdata

List do rodziców

pdf20-11-2018[ Pobierz ]
1 136 kB
Uczestniczymy w projekcie:

Zjazd Absolwentów 22IX2018r.

 

 

 

Więcej na …

Dobry Start

Informacje o programie Dobry Start można znaleźć pod adresem: 

 

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobry-start-dla-ucznia.html 

 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rzadowy-program-dobry-start-inauguracja-kampanii-informacyjnej.html

 

Bezpieczny wypoczynek

Przewodnik i informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: 

 

https://men.gov.pl/strony/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow.html 

 

Informację dotyczące Bezpiecznych Wakacji można również znaleźć na stornie Kuratorium w Katowicach pod adresem: 

 

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/wypoczynek/wypoczynekrodzice/ 

 

 

Podstawowe informację o dopalaczach można znaleźć tutaj

 

 

ZAPISY NA GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zapisy na gimnastykę korekcyjną na rok szkolny 2018/2019 do naszej placówki odbywają się od dnia 15 maja 2018 r. do dnia 15 czerwca 2018 r.


W celu zapisu dziecka należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 nw. dokumenty:

  1. skierowanie od lekarza,
  2. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (plik do pobrania).

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/665/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 grudnia 2004 roku zajęcia przeznaczone są tylko dla dla dzieci i uczniów uczęszczających do dąbrowskich przedszkoli i szkół.

opis dokumentutypdata

Oświadczenie rodzica

doc15-05-2018[ Pobierz ]
44 kB
Dni Bezpiecznego Internetu

DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU W NASZEJ SZKOLE

W marcu 2018 r. rozpoczęliśmy cykl działań dotyczących bezpieczeństwa naszych uczniów w sieci.

W klasach I, II, III przeprowadzone zostały prelekcje na temat bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami w internecie na podstawie bajek edukacyjnych „Owce w sieci”. W klasach prelekcje te przeprowadzili funkcjonariusze KMP w Dąbrowie Górniczej.

W klasach IV – VII przeprowadzono prelekcje, pogadanki, debaty nt. bezpieczeństwa w sieci, które miały na celu:

·         uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie,

·         zapoznanie z pojęciami hejt i mowa nienawiści,

·         zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem,

·         zapoznanie uczniów ze specyfikacją cyberprzemocy,

·         pokazanie możliwych konsekwencji cyberprzemocy dla jej sprawców i ofiar,

·         pokazanie, że świadkowie cyberprzemocy powinni na nią reagować.

Wypracowano również metody rozwiązywania sytuacji związanych z cyberprzemocą. Powyższe cele i założenia zostały zrealizowane za pomocą plakatów, ulotek, filmów: „3,2,1 Internet!”, „Internet bez hejtu” „Gdzie jest Mimi?”.

Ponadto w klasach VII odbyła się projekcja filmu pt: „Na zawsze”, po której miała miejsce debata na temat konsekwencji zamieszczania zdjęć w sieci.

Podczas zebrań z rodzicami poruszono tematykę związaną z odpowiedzialnym korzystaniem z internetu oraz wyświetlono film pt.: „Nadużywanie internetu”.


Uwieńczeniem działań profilaktyczno- wychowawczych są plakaty dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz w mediach społecznościowych wykonane przez wszystkie klasy.

 

Zobacz więcej  

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Minister Anna Zalewska skierowała dziś do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum list dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

 

opis dokumentutypdata

List

pdf30-05-2018[ Pobierz ]
473 kB
RODO

Informacja dotyczące Rozporządzenia o ochronie danych osobowych dotyczące naszej placówki znajdują się w zakładce RODO

Obowiązujące odwozy uczniów autobusem szkolnym.

 

Informujemy, że odwozy uczniów są w następujących godzinach:

 

 

Poniedziałek po 5 lekcji i po 8 lekcji
Wtorek po 5 lekcji i po 8 lekcji
Środa po 5 lekcji i po 8 lekcji
Czwartek po 5 lekcji i po 8 lekcji
Piątek po 5 lekcji i po 7 lekcji

                                     Znalezione obrazy dla zapytania autobus szkolny clip art

 

Otwarcie wystawy i odsłonięcie tablicy poświęconej Henrykowi i Tadeuszowi Makaryczńskim

 

 

 

 Więcej informacji ...

 

 

 

 

Zmiany w taryfie KZK GOP od nowego roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. dzieci do 7. roku życia (tj. do dnia 7. rocznicy urodzin) będą mogły korzystać z komunikacji za darmo na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży. Dzieci i młodzież od 7. do 16. roku życia, mieszkające na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą mogły korzystać z komunikacji bezpłatnie zgodnie z poniższymi zasadami: urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają uprawnienie do 30 września roku kalendarzowego, w którym uczeń skończył 16. rok życia; urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienie do 16. rocznicy urodzin. Uprawnienie będzie musiało być zakodowane na karcie ŚKUP. Każda osoba korzystająca z tego uprawnienia będzie miała obowiązek odbijania swojej karty w pojazdach. Uprawnienie będzie mogło być zakodowane w Punkcie Obsługi Klienta lub Punkcie Obsługi Pasażera.  Podstawą do zakodowania ulgi będzie ważna legitymacja szkolna. Będzie ono kodowane jednorazowo.

Informacja dla rodziców przedszkola

Przypominamy, że zakup podręczników i wszystkich materiałów dodatkowych  do przedszkola nie jest obowiązkowy.  

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce podręczniki

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXV/550/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 obwód Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 będzie obejmował ulice:

 

Strzemieszycka, Rudna, Fabryczna, Marcelego Białostockiego, Krucza, Kamienna, Skośna, Orla, Torowa, Aleksandra Puszkina, Jodłowa, Składowa, Świerczyna, Główna, Anna, Kawa, Zakawie, Kazdębie, Rodzinna, Magazynowa, Grzybowa, Cisowa, Szklanych Domów, Cmentarna, Myśliwska.

opis dokumentutypdata

Uchwała Nr XXV/550/2017 Rady Miejskiej W Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

pdf12-05-2017[ Pobierz ]
604 kB
INFORMACJA DOTYCZĄCA WODY NA BASENIE

Informujemy, że woda na basenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
w Dąbrowie Górniczej spełnia wymagania R
ozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach.

                                                 

W związku z tym, że Internet staje się naturalnym środowiskiem dzieci
i młodzieży APELUJEMY DO WSZYSTKICH RODZICÓW o wzmożenie kontroli swoich dzieci podczas korzystania z komputerów, telefonów czy tabletów.
Oczywiste jest, że zagrożeniem nie jest urządzenie, ale człowiek, z którym dziecko może nawiązać kontakt. W Internecie pojawiają się bardzo niebezpieczne gry, które promują zachowania autoagresywne, mogą zagrażać zdrowiu i życiu. Czuwajmy nad bezpieczeństwem naszych dzieci instalując odpowiednie programy zabezpieczające przed niepożądanymi treściami, ale przede wszystkim obserwujmy zachowania naszych dzieci.

Dziennik elektroniczny

E-dziennik dla rodziców i uczniów - instrukcje.

 

https://www.vulcan.edu.pl/programy/e-dziennik-uczniowie-optivum-net-87#gotosekcja1631

 

Link do dziennika elektronicznego naszej szkoły:

 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/dabrowagornicza

 

 

 

 

opis dokumentutypdata

Dziennik elektroniczny - informacje o logowaniu

pdf01-03-2017[ Pobierz ]
64 kB
Tornistry szkolne - zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
opis dokumentutypdata

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego

pdf06-02-2017[ Pobierz ]
229 kB
Zapraszamy do naszego przedszkola

Raport z badań narażenia środowiskowego dzieci na ołów w mieście Dąbrowa Górnicza
opis dokumentutypdata

Raport

pdf25-06-2015[ Pobierz ]
1 611 kB
Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Strzemieszycka 390

42-530 Dąbrowa Górnicza

 

sp5dg@interia.pl

322645045

 

Odwiedź nas na Facebooku:

https://www.facebook.com/sp5dg

 

 

Basen

 

Tel. 32 2610242

 

poniedziałek - piątek
15.00 - 20.00

(ostatnie wejście o 19.00)

 

sobota - niedziela
12.00 - 19.00

(ostatnie wejście o 18.00)

 

Wejście na basen o pełnych godzinach.

 

 

 

Ceny biletów:


Dorośli - 7zł

Dzieci i młodzież szkolna - 5zł

 

Dodatkowe informacje, w tym roczna ocena wody na pływalni znajduje się w zakładce

Basen-informacje

 

 

 

 

Linki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampania

"Czad i ogień. Obudź czujność"

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )