ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:

  • pocztą elektroniczą na adres: sp5@sp5.onmicrosoft.com
  • telefonicznie na numer 322645045
  • bezpośrednio w sekretariacie placówki.

Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"
Misja szkoły:

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"

Nasza szkoła

Zebrania

W dniu 23 stycznia 2018r. zapraszamy na zebrania z rodzicami (od godziny 16.30). 

 

Konsultacje w przedszkolu odbędą się 22 stycznia 2018r. 

 

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 23 stycznia o godzinie 17.20

 

Zapraszamy

Bezpieczne ferie 2018

Ferie 2018

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 z dniem 15 stycznia 2018 r. rozpoczynają się ferie zimowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało publikację „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”, w której zamieszczono najważniejsze praktyczne wskazówki i informacje dotyczące zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

http://kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/ferie-2018-2/

 

 

Jednocześnie przypominamy, że ferie zimowe w roku 2018 w województwie śląskim będą trwały od 29 stycznia do 11 lutego.

opis dokumentutypdata

Ferie 2018

pdf16-01-2018[ Pobierz ]
375 kB
Informacja o pólkoloniach

Informujemy, że w dniach 29.01 - 02.02.2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Dąbrowie Górniczej odbywały się będą półkolonie dla uczniów klas I - VII. Rekrutacja będzie się odbywać zgodnie z regulaminem po złożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii do dnia 10.01.2018 r. w sekretariacie Zespołu.

 

 

REGULAMIN DOTYCZĄCY  REKRUTACJI  DZIECI DO UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH

 

 1. Rekrutacji podlegają w pierwszej kolejności uczniowie  szkół podstawowych uczęszczający do klas od I do III,  pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

 

2. Rekrutacji  dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja powołana przez  dyrektora szkoły. Komisja składa się z co najmniej trzech osób, w tym pedagoga szkolnego.

 

3. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.

 

4. Podział miejsc w  poszczególnych szkołach odbywa się w oparciu o porozumienie dyrektorów szkół z poszczególnych dzielnic.

 

5. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest złożenie w terminie wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii.

 

6.Termin organizowania półkolonii  podawany jest do wiadomości rodziców na zebraniach w szkołach oraz na tablicach ogłoszeń.

 

7.W przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego nieobecności dziecka kierownik półkolonii  zobowiązany jest do zaproponowania uczestnictwa w półkoloniach dziecku z listy rezerwowej.

opis dokumentutypdata

Karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii

doc08-01-2018[ Pobierz ]
57 kB
Zmiany w taryfie KZK GOP od nowego roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. dzieci do 7. roku życia (tj. do dnia 7. rocznicy urodzin) będą mogły korzystać z komunikacji za darmo na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży. Dzieci i młodzież od 7. do 16. roku życia, mieszkające na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą mogły korzystać z komunikacji bezpłatnie zgodnie z poniższymi zasadami: urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają uprawnienie do 30 września roku kalendarzowego, w którym uczeń skończył 16. rok życia; urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienie do 16. rocznicy urodzin. Uprawnienie będzie musiało być zakodowane na karcie ŚKUP. Każda osoba korzystająca z tego uprawnienia będzie miała obowiązek odbijania swojej karty w pojazdach. Uprawnienie będzie mogło być zakodowane w Punkcie Obsługi Klienta lub Punkcie Obsługi Pasażera.  Podstawą do zakodowania ulgi będzie ważna legitymacja szkolna. Będzie ono kodowane jednorazowo.

Świąteczny Koncert Muzyczny 9 grudnia 2017

 

 

 

Więcej informacji ...

Aktualności

Zobacz więcej...

Jasełka w klasie I a

 

 

Więcej ...

 

Dąbrowskie kolędowanie

 

 

 

 

Szanowni Państwo, w polskiej tratvdycji czas Bożego Narodzenia nierozerwalnie związany jest z kolędowaniem.

W tym roku, już po raz drugi, uczniowie naszej szkoły Julia Góra, Amelia Sidor i Jakub Budny, wraz z innymi zdolnymi wychowankami dąbrowskiego Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej i uczniami Zespołu Szkół Muzycznych nagrała płytę „Dąbrowskie kolędowanie”.

Jest to unikatowa i limitowana płyta. Na okładce płyty życzenia świąteczne złożył i podpisał Prezydent Miasta Dąbrowa Górnica Zbigniew Podraza.

Mamy nadzieję, że w okresie świątecznym płyta ujmie swym urokiem wszystkich słuchaczy.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 Więcej ...

 

Spotkanie w klasie Ia z okazji Barbórki

 

 

 

Czytaj więcej ...

 

 

 

 

 

 

Informacja dla rodziców przedszkola

Przypominamy, że zakup podręczników i wszystkich materiałów dodatkowych  do przedszkola nie jest obowiązkowy.  

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce podręczniki

ZAPISY NA GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zapisy na gimnastykę korekcyjną na rok szkolny 2017/2018 do naszej placówki odbywają się od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 16 czerwca 2017 r.


W celu zapisu dziecka należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 nw. dokumenty:

  1. skierowanie od lekarza,
  2. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (plik do pobrania).

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/665/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 grudnia 2004 roku zajęcia przeznaczone są tylko dla dla dzieci i uczniów uczęszczających do dąbrowskich przedszkoli i szkół.

opis dokumentutypdata

Oświadczenie - gimnastyka korekcyjna

doc06-05-2017[ Pobierz ]
26 kB
Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXV/550/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 obwód Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 będzie obejmował ulice:

 

Strzemieszycka, Rudna, Fabryczna, Marcelego Białostockiego, Krucza, Kamienna, Skośna, Orla, Torowa, Aleksandra Puszkina, Jodłowa, Składowa, Świerczyna, Główna, Anna, Kawa, Zakawie, Kazdębie, Rodzinna, Magazynowa, Grzybowa, Cisowa, Szklanych Domów, Cmentarna, Myśliwska.

opis dokumentutypdata

Uchwała Nr XXV/550/2017 Rady Miejskiej W Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

pdf12-05-2017[ Pobierz ]
604 kB
INFORMACJA DOTYCZĄCA WODY NA BASENIE

Informujemy, że woda na basenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
w Dąbrowie Górniczej spełnia wymagania R
ozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach.

                                                 

W związku z tym, że Internet staje się naturalnym środowiskiem dzieci
i młodzieży APELUJEMY DO WSZYSTKICH RODZICÓW o wzmożenie kontroli swoich dzieci podczas korzystania z komputerów, telefonów czy tabletów.
Oczywiste jest, że zagrożeniem nie jest urządzenie, ale człowiek, z którym dziecko może nawiązać kontakt. W Internecie pojawiają się bardzo niebezpieczne gry, które promują zachowania autoagresywne, mogą zagrażać zdrowiu i życiu. Czuwajmy nad bezpieczeństwem naszych dzieci instalując odpowiednie programy zabezpieczające przed niepożądanymi treściami, ale przede wszystkim obserwujmy zachowania naszych dzieci.

Informacja dla rodziców

opis dokumentutypdata

Informacja

jpg02-04-2017[ Pobierz ]
939 kB

Wniosek

jpg02-04-2017[ Pobierz ]
463 kB
Dziennik elektroniczny

E-dziennik dla rodziców i uczniów - instrukcje.

 

https://www.vulcan.edu.pl/programy/e-dziennik-uczniowie-optivum-net-87#gotosekcja1631

 

Link do dziennika elektronicznego naszej szkoły:

 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/dabrowagornicza

 

 

 

 

opis dokumentutypdata

Dziennik elektroniczny - informacje o logowaniu

pdf01-03-2017[ Pobierz ]
64 kB
Tornistry szkolne - zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
opis dokumentutypdata

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego

pdf06-02-2017[ Pobierz ]
229 kB
Zapraszamy do naszego nowego przedszkola

Raport z badań narażenia środowiskowego dzieci na ołów w mieście Dąbrowa Górnicza
opis dokumentutypdata

Raport

pdf25-06-2015[ Pobierz ]
1 611 kB
Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Strzemieszycka 390

42-530 Dąbrowa Górnicza

 

sp5dg@interia.pl

322645045

 

Odwiedź nas na Facebooku:

https://www.facebook.com/sp5dg

 

 

Basen

 

Tel. 32 2610242

 

poniedziałek - piątek
15.00 - 20.00

(ostatnie wejście o 19.00)

 

sobota - niedziela
12.00 - 19.00

(ostatnie wejście o 18.00)

 

Wejście na basen o pełnych godzinach.

 

Ceny biletów:


Dorośli - 7 zł

Dzieci i młodzież szkolna - 5 zł

 

Informujemy, że z przyczyn techniczny mała niecka basenowa jest nieczynna do odwołania

 

Dodatkowe informacje, w tym roczna ocena wody na pływalni znajduje się w zakładce

Basen-informacje

 

 

 

 

Licznik odwiedzin:

monitoring pozycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampania

"Czad i ogień. Obudź czujność"

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )