ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:


Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"
Misja szkoły:

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"

Nasza szkoła

Zebrania

Zapraszamy rodziców i opiekunów uczniów ZSP5 na zebrania (dotyczy to klas, które nie miały spotkań w placówce) w niżej podanych terminach.

 

Poniedziałek 21 września 2020r.

 

Godzina 16.30

Przedszkole grupa III (najstarsza)

2b, 3a, 3b, 5

 

Godzina 17..45

2a, 6a, 6b,6c

 

Wtorek 22 września 2020r.

Godzina 16.30

7a, 7b, 7c, 8a, 8b

 

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się we  wtorek 22 września 2020r., godzina 17.30

Oświadczenie do odbioru dziecka ze szkoły/przedszkola
opis dokumentutypdata

Oświadczenie

doc16-09-2020[ Pobierz ]
34 kB
Informacje dotyczące funkcjonowania placówki w okresie pandemii

"Aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli".

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

opis dokumentutypdata

Regulamin funkcjonowania ZSP5 podczas epidemii

pdf31-08-2020[ Pobierz ]
102 kB

Procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć

pdf01-09-2020[ Pobierz ]
142 kB

08-Diagram_ostateczna

pdf31-08-2020[ Pobierz ]
29 kB

08-MEN-Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka_1

docx31-08-2020[ Pobierz ]
15 kB

08-MEN-Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu_9

docx31-08-2020[ Pobierz ]
17 kB

08-MEN-Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną_3

docx31-08-2020[ Pobierz ]
13 kB

08-MEN-Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii_2

docx31-08-2020[ Pobierz ]
12 kB

08-MEN-Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków_7

docx31-08-2020[ Pobierz ]
12 kB

08-MEN-Przypomnij dziecku że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich_10

docx31-08-2020[ Pobierz ]
12 kB

08-MEN-Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku_6

docx31-08-2020[ Pobierz ]
12 kB

08-MEN-Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli_4

docx31-08-2020[ Pobierz ]
12 kB

08-NEN-QA szkoła

docx31-08-2020[ Pobierz ]
27 kB

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego

pdf01-09-2020[ Pobierz ]
237 kB
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020 r.:

 

- klasy I a, b: godz. 9.00 sala gimnastyczna. Prosimy o przybycie tylko jednego rodzica oraz zachowanie rożimu sanitarnego: maseczka,  dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu.

- klasy II - IV: godz. 10.00. Spotkanie z wychowawcą w sali.

  II a sala nr 29

  II b sala nr 20

  III a sala nr 8

  III b sala nr 21

  IV a sala nr 32

  IV b sala nr 34

- klasy V - VIII: godz. 11.00. Spotkanie z wychowawcą w sali.

  V a sala nr 36

  VI a sala nr 22

  VI b sala nr 1

  VI c sala nr 18

  VII a sala nr 30

  VII b sala komputerowa

  VII c sala 24 a

  VIII a sala nr 31

  VIII b sala nr 33

Na teren placówki mają wstęp tylko rodzice dzieci rozpoczynających naukę w szkole czyli klas I oraz rodzicie dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną tj. trzylatki.

 

Przedszkole działa w normalnych godzinach pracy. 

Rozkład jazdy busa szkolnego.

Harmonogram odwozu:

-11 września (piątek) odwóz po 5 i 8 godzinie lekcyjnej,

 

- od 14 września (pn.-pt.) odwóz po 5 i 8 godzinie lekcyjnej.

 

 

Informujemy, że trasy przewozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 przebiegać będą następująco:

 

 • I trasa: Kazdębie Dolne i Górne (odjazd o godz. 7.00) – Główna – Dom Gromadzki – Szkoła – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 
 • II trasa: Strzemieszycka-Bar (odjazd o godz. 7.25) – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Krzyżówka - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390

 

Trasa odwozu uczniów ze szkoły:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Szkoła – Dom Gromadzki – Główna – Łany – Kazdębie Dolne i Górne

 

 

W busie szkolnym wymagane jest przestrzeganie zasad sanitarnych -  zakrywanie ust i nosa. 

Rozkład jazdy autobusów szkolnych | Gmina Żarów

Zmiana od 1 września br. dotycząca formy płatności.

Informujemy, iż od 1 września 2020 r. wszelkie płatności należy dokonywać na konto bankowe:

 

 

- obiady w szkole i wyżywienie w przedszkolu   32 1560 0013 2002 6949 6000 0004

 

- dodatkowe godziny w przedszkolu  16 1560 0013 2002 6949 6000 0001

 

 

Przed dokonaniem przelewu prosimy o kontakt z sekretariatem w celu uzgodnienia kwoty wpłaty.

Za termin dokonania wpłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy odbiorcy, najpóźniej do 15-go każdego miesiąca.

 

 

Zebranie Rady Rodziców

W związku z organizacją nowego roku szkolnego zapraszamy członków Rady Rodziców na zebranie,

które odbędzie się 26 sierpnia 2020r. w ZSP5 o godzinie 16.00

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej informuję, że w dniu 9 czerwca 2020r. o godz. 14.00 odbędzie się bezpłatny pokaz obsługi systemu naboru elektronicznego przez kandydata do szkół ponadpodstawowych. 

 

Informacje o naborze do szkół ponadpodstawowych oraz o wspomnianym wyżej przedsięwzięciu znajdują się na stronie:

 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

opis dokumentutypdata

Uwaga! Nowy dokument. Przypomnienie informacja o naborze do szkół ponadpodstawowych 

pdf18-06-2020[ Pobierz ]
1 473 kB

Wyjaśnienie MEN w związku z nowymi przepisami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., dodatkowe 7 pkt w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej, począwszy od roku szkolnego 2020/2021

pdf30-06-2020[ Pobierz ]
378 kB
Oświadczenie dotyczące przewozu dziecka z terenu Strzemieszyc Małych

W związku z koniecznością oszacowania wartości zamówienia dotyczącego przewozu dzieci z terenu Strzemieszyc Małych prosimy o złożenie do dnia 8 czerwca 2020 r. do godz.15.30 poniższego oświadczenia. Oświadczenie można przesłać drogą elektroniczną na adres zsp5@edu.dabrowa-gornicza.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły.

opis dokumentutypdata

Oświadczenie

doc02-06-2020[ Pobierz ]
36 kB
ZAPISY NA GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zapisy na gimnastykę korekcyjną na rok szkolny 2020/2021 do naszej placówki odbywają się od dnia 15 maja 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r.


Nw. dokumenty konieczne do zapisu dziecka na zajęcia gimnastyki korekcyjnej należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 lub przesłać ich skany na adres zsp5@edu.dabrowa-gornicza.pl :

 

 1. skierowanie od lekarza (w razie trudność z uzyskaniem skierowania ze względu na sytuację epidemiologiczną, można będzie je dołączyć do 4 września 2020 r.),
 2. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (plik do pobrania).

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/665/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 grudnia 2004 roku zajęcia przeznaczone są tylko dla dla dzieci i uczniów uczęszczających do dąbrowskich przedszkoli i szkół.

opis dokumentutypdata

Oświadczenie-gimnastyka korekcyjna

doc12-05-2020[ Pobierz ]
45 kB
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Materiały są dostępne także na stronie

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

Załączniki:

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik w wersji word

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN 

 

 

Warszawa, 19 maja 2020 r.

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021

 

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.


Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
  o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.


Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.


Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

 


Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie


Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Konsultacje dotyczące projektu harmonogramu

 

Od 8 do 13 maja br. przeprowadzono konsultacje zewnętrzne dotyczące projektu terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych (o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe), z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2020/2021.

 

Otrzymaliśmy uwagi od ponad 200 podmiotów, w tym osób prywatnych, nauczycieli, rodziców, samorządów, dyrektorów szkół  i placówek, a także kuratorów oświaty. Wszystkie uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane, a część z nich, po ich uwzględnieniu, wpłynęła na ostateczny kształt harmonogramu. Dziękujemy za zainteresowanie konsultacjami i współpracę przy konstruowaniu terminarza.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Pilne - ankieta w związku z planowanym otwarciem szkoły dla klas I-III

W związku z planowanym otwarciem szkoły dla klas I-III, bardzo proszę o wypełnienie ankiety i przekazanie jej do placówki (drogą elektroniczną) do godziny 9.00 w środę 20 maja 2020r. lub najpóźniej do godziny 15.30 (wersji papierowej) tego samego dnia. 

 

Jeśli to jednak możliwe, bardzo proszę o przysłanie ankiet możliwie najszybciej. 

 

Bardzo dziękuje

Maciej Szaniawski  

 

Ankieta w wersji elektronicznej jest także dostępna pod linkiem: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mFBPEswDLU-hYxF37ZCOn5riLW18ARFMrZrM-W2Css9UNEVEMVozOFBQWUk1Q1BRUVk5RFhPNEFGTS4u 

 

 

opis dokumentutypdata

Ankieta (klasy I-III)

docx18-05-2020[ Pobierz ]
23 kB
Konkurs w naszej szkole

 

Więcej... 

Pilne - ankieta w związku z planowanym otwarciem Przedszkola nr 18

W związku z planowanym otwarciem Przedszkola nr 18, bardzo proszę o wypełnienie ankiety i przekazanie jej do placówki do godziny 15.30 w poniedziałek 11 maja 2020r., przez rodziców/opiekunów dzieci przedszkolnych. 

 

Ankieta w wersji elektronicznej jest także dostępna pod linkiem: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mFBPEswDLU-hYxF37ZCOn5riLW18ARFMrZrM-W2Css9UREhXN1FCV1RKQTkzOE1QNzVSNEJBOTlIOS4u

 

Maciej Szaniawski

Dyrektor ZSP 5

opis dokumentutypdata

Ankieta

pdf08-05-2020[ Pobierz ]
157 kB
Informacja dotycząca udostępnienia obiektów sportowych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej

Informujemy, że boiska sportowe i plac zabaw na terenie naszej placówki są zamknięte do odwołania.

 

Poniżej przedstawiamy komunikat dotyczący obiektów sportowych udostępnionych na terenie Dąbrowy Górniczej:

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku, otwarte zostają niektóre obiekty sportowe w naszym mieście. Od 8 maja będzie można korzystać z części obiektów sportowych o charakterze otwartym oraz z boisk typu „Orlik”, zachowując środki ostrożności oraz stosując się do narzuconych reguł sanitarnych.

 

Lista obiektów sportowych dopuszczonych do użytku:

 

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

 

 • Centrum Sportów Letnich i Wodnych przy zbiorniku Pogoria III- boisko do koszykówki, ul. Malinowe Górki, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Czynne od 08.05.2020 r.

Godziny otwarcia:

pon.-pt. – 16.00-20.00

sob.-niedz. -  12.00-20.00

 

 • Stadion Sportowy Ząbkowice- boisko typu „Orlik”, Al. Zwycięstwa 29, 42-520 Dąbrowa Górnicza

Czynne od 08.05.2020 r.

Godziny otwarcia:

pon.-pt. – 16.00-20.00

sob.-niedz. – 12.00-20.00

 

Pozostałe  obiekty sportowe będą otwierane systematycznie po konsultacji z klubami sportowymi, które korzystały z nich przed wprowadzeniem stanu epidemii.

 

Kontakt: Centrum Sportu i Rekreacji

csir@csir.pl

(32) 261 20 10

www.csir.pl

 

Boiska przyszkolne typu „Orlik”

 

 • Szkoła Podstawowa nr 13- Al.Piłsudskiego 24,  41-303 Dąbrowa Górnicza

 

Czynne od 08.05.2020

Godziny otwarcia:

pon.-pt.      15.00-20.00

sob.-niedz.  9.00- 20.00

 

Kontakt:

(32) 264 27 95

www.sp13dg.pl

 

 • Szkoła Podstawowa nr 12-  ul.Tysiąclecia 25,  41-303 Dąbrowa Górnicza

 

Czynne od 08.05.2020

Godziny otwarcia:

pon.-pt.      15.00-20.00

sob.-niedz.  9.00- 20.00

 

Kontakt:

(32) 264 17 19

www.sp12dg.pl

 

 • Szkoła Podstawowa nr 29-  ul.Morcinka 4,  41-303 Dąbrowa Górnicza

 

Czynne od 08.05.2020

Godziny otwarcia:

pon.-pt.      15.00-20.00

sob.-niedz.  9.00- 20.00

 

Kontakt:

(32) 264 17 19

www.sp29dg.pl

 

 • Szkoła Podstawowa nr 20- ul. Adamieckiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Czynne od 08.05.2020

Godziny otwarcia:

pon.-pt.      15.00-20.00

sob.-niedz.  9.00- 20.00

 

Kontakt:

(32) 262 51 62

www.sp20dg.edupage.org 


Każdy korzystający z powyżej wymienionych obiektów sportowych musi pamiętać o następujących zasadach:

 • Osoby korzystające z obiektów są zobowiązane do zasłaniania nosa i ust.
 • Pracownicy obiektów obowiązkowo prowadzą weryfikację ilości osób przebywających na obiekcie.
 • Przed wejściem i po wyjściu na obiekt należy zdezynfekować ręce.
 • Zaleca się przyjście na obiekt w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni.
 • Na jednym boisku może znajdować się maksymalnie 6 osób i 1 trener ( opiekun).
 • Dla osób korzystających z obiektów wyznaczone są właściwe toalety. 
 • Brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego (pryszniców) za wyjątkiem toalet.
 • Wejście na obiekt odbywa się o pełnych godzinach.
 • Rezerwacje obiektów dokonywane będą przy zachowaniu 15 - minutowej przerwy.
 • Po każdej grupie będzie przeprowadzona dezynfekcja urządzeń oraz toalet.

Warto pamiętać, że dzieci poniżej 13 roku życia mogą dotrzeć na obiekt sportowy tylko pod nadzorem rodzica/opiekuna prawnego. Nie skorzystamy też z przyszkolnych obiektów sportowych oraz placów zabaw – nie są one udostępniane mieszkańcom aż do odwołania, co wiąże się ciągle trwającym stanem epidemii. Spowodowane jest to brakiem dozoru tzn. nie ma na nich osoby lub całego zespołu osób, który mógłby zweryfikować liczbę osób będących na obiekcie, przestrzegać zasad dezynfekcji oraz zapewnić piętnastominutowe odstępy w korzystaniu z obiektów przez następnych chętnych.

Materiały dodatkowe dla uczniów (nauka zdalna)

Materiały dodatkowe dla uczniów (nauka zdalna) - link

Oda do radości

 

 

Poradnia informuję

Podziękowania dla rodziców

Info 3

Info 2

Logowanie się do platformy do nauki zdalnej

W celu zalogowanie się na platformę nauki na odległość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 proszę przycisnąć link: 

 

https://www.office.com

 

Info 1

Jak zalogować się pierwszy raz do Office 365

Uwaga!

 

W związku  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) – § 1 pkt 3, § 7, od dnia dzisiejszego rozpoczynamy kształcenie na odległość. Uczniowie naszej placówki otrzymali lub otrzymają w najbliższym czasie, bezpłatny dostęp do programu Office 365, który umożliwia takie działania.

 

Indywidulane dane do logowania są przesyłane przez dziennik elektroniczny. Proszę się stosować do zawartych tam zaleceń.

 

Na przestrzeni najbliższych dni będziemy wdrażać ten system. W związku z tym bardzo proszę o wyrozumiałość w przypadku trudności z logowaniem, korzystaniem, przesyłaniem wiadomości itp. Niestety, w wielu przypadkach musimy na bieżąco rozwiązywać problemy i czasami trwa to dłużej niż się tego spodziewamy. Jeszcze raz proszę o cierpliwość i zrozumienie tej sytuacji, z którą musimy się zmierzyć po raz pierwszy.

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy będą się kontaktować w sprawie terminów spotkań z wykorzystaniem Internetu (online). Nadal są także dostępne materiały dydaktyczne dla poszczególnych klas na naszej stronie internetowej w zakładce materiały, z których uczniowie mogą korzystać.

 

W najbliższym czasie poinformujemy, jak będzie wyglądało ocenianie przy nauce na odległość oraz wymiar zajęć dostosowany do tych specyficznych warunków.

 

W razie pytań i wątpliwość prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny lub innymi kanałami łączności. Z góry jednak uprzedzam i przepraszam, że ze względu na trudności z wdrożeniem systemu nauki na odległość, odpowiedzi mogą zostać udzielone z pewnym opóźnieniem.

 

W Przedszkolu nr 18 kontakt z wychowawcą będzie realizowany przez kanały komunikacyjne ustalone przez nauczycieli. Na stronie internetowej ZSP 5 są także udostępniane materiały dla naszych wychowanków.

Informacje o kształceniu na odległość Ministerstwa Edukacji Narodowej można znaleźć pod podanym linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

 

 

 

 

Maciej Szaniawski 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

Rekrutacja do przedszkoli – wydłużony termin składania wniosków

Ze względu na zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych, zostaje wydłużony okres naboru elektronicznego do przedszkoli/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do 27 marca.

Podobnie jak w latach ubiegłych, nabór prowadzony jest elektronicznie przez stronę naborp-kandydat.vulcan.net.pl/dabrowagornicza 

Nabór elektroniczny trwa do 27 marca. Wnioski w przedszkolach przyjmowane są również do 27 marca do godz. 15:00.

Rodzice mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki, do których chcieliby posłać dziecko, w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).

W przypadku braku dostępu do Internetu, rodzic może zgłosić się do przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru i tam wraz dyrektorem placówki wprowadzić dane do systemu. Pomimo zamknięcia przedszkoli dla dzieci, dyrektorzy będą na miejscu.

7 kwietnia opublikowane zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice, którzy podadzą więcej niż jedno przedszkole, do którego chcieliby posłać dziecko, otrzymają informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwsza. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola, od 8 do 20 kwietnia rodzice będą musieli potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca. 23 kwietnia opublikowane zostaną listy przyjętych.

Materiały dla uczniów do pracy podczas zawieszenia zajęć

Uwaga!

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, informuję że na naszej stronie internetowej w zakładce "Strefa ucznia. Materiały" będą sukcesywnie publikowane materiały dla uczniów. Należy je rozwiązywać i przekazywać zgodnie z zawartymi poleceniami.

Wkrótce udostępnimy również inne kanały dystrybucji.

Pytania można kierować do poszczególnych nauczycieli lub do sekretariatu ZSP 5 drogą elektroniczną (na podane adresy e-mail lub przez dziennik elektroniczny), a także telefonicznie pod numerem 3226545045 (sekretariat ZSP 5).

W sekretariacie będzie również możliwość otrzymania materiałów w wersji papierowej (tylko po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu).  

 

Maciej Szaniawski

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

Uwaga! Basen nieczynny do odwołania

Basen w placówce od dnia 11 marca 2020r. jest nieczynny do odwołania.

Przyjmowanie wniosków do przedszkola

Zespół Szkolno-Przedszkolny informuję, iż przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 będzie się odbywać jak dotychczas tj. w godz. 7.30-15.30. do dnia 18 marca 2020 r.

Informacja o działaniach profilaktycznych związanych z zagrożeniem koronawirusem
10 marca 2020

Informacja o działaniach profilaktycznych związanych z zagrożeniem koronawirusem

Dąbrowianki i Dąbrowianie,

do tej pory w naszym mieście nie odnotowano żadnego przypadku zarażenia koronawirusem, jednak w związku ze stanem podwyższonej gotowości i decyzjami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o odwołaniu wszelkich imprez masowych na terenie całego kraju, podjąłem decyzje o:

 • przeprowadzeniu miejskich imprez sportowych w marcu bez udziału publiczności;
 • zawieszeniu działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pałacu Kultury Zagłębia. Z podobnym zaleceniem zwracam się do wszystkich organizatorów, stowarzyszeń i grup działających na rzecz seniorów w naszym mieście. Seniorzy to grupa o podwyższonym ryzyku zachorowania, dlatego zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, apeluję o powstrzymanie się od grupowych spotkań;
 • zawieszeniu możliwości odwiedzin podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

Dyrektorzy placówek oświatowych zostali poinformowani o konieczności zachowania szczególnej ostrożności przy organizowaniu wyjazdów młodzieży, a także otrzymali polecenie śledzenia na bieżąco komunikatów GIS.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii zakazało odwiedzin rodzin u pacjentów. Zostały także wstrzymane przyjęcia planowe na: gastroenterologię, laryngologię i rehabilitację. Pozostałe oddziały funkcjonują normalnie.

Do mieszkańców zwracam się z apelem o ostrożność i zdrowy rozsądek. Proszę o postępowanie zgodnie z zaleceniami GIS. Wyjazdy do stref zagrożonych powinny być gruntownie przemyślane. Ponadto, proszę o ograniczenie uczestnictwa w wydarzeniach publicznych i unikanie dużych skupisk ludzi.

Pracodawców proszę o rozważenie wprowadzenia kwarantanny w przypadku pracowników powracających ze stref objętych ryzykiem zakażenia. Zgodnie z zaleceniami GIS, pacjent powracający z rejonów szczególnie zagrożonych koronawirusem, który nie ma objawów chorobowych, powinien podlegać kwarantannie domowej – standardowo 14 dni, maksymalnie 21 dni. Osoba, która wróciła z podróży, powiadamia o tym fakcie nie tylko pracodawcę, ale także lekarza domowego bądź bezpośrednio Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

W przypadku pytań i wątpliwości, należy korzystać z infolinii NFZ: 800 190 590.

Służby miejskie są w pełnej gotowości, by reagować w sytuacji podwyższonego zagrożenia. Jednakże dużo zależy od tego, jak my sami będziemy podchodzić do zaistniałych okoliczności. Proszę o zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożności.

 

Marcin Bazylak – Prezydent Dąbrowy Górniczej

Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu i rozdanie nagród będzie podany w późniejszym terminie. 

Z powodu zaistniałej sytuacji składanie prac konkursowych zostało przedłużone do 27 kwietnia.

opis dokumentutypdata

Karta zgłoszenie doc

docx11-03-2020[ Pobierz ]
14 kB

Karta zgłoszenie pdf

pdf11-03-2020[ Pobierz ]
352 kB

Regulamin

pdf11-03-2020[ Pobierz ]
536 kB

Wyrażenie zgody na udział w konkursie doc

docx11-03-2020[ Pobierz ]
11 kB

Wyrażenie zgody na udział pdf

pdf11-03-2020[ Pobierz ]
75 kB
Procedura w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
opis dokumentutypdata

Procedura w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

docx03-03-2020[ Pobierz ]
578 kB
Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2
Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).
Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.
Używaj  maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ocenia, iż ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 dla obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii przebywających w Europie jest obecnie niskie.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl, m.in. „Komunikat dla podróżujących”, „Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)””, „Nowy koronawirus SARS-Cov-2 – ZALECENIA „ oraz „ Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”.  Zachęcamy również do odwiedzania strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje.

 

Pełny tekst informacji: 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA TERENIE MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Znalezione obrazy dla zapytania clipart nabór do przedszkola 2019/2020

 

 

Informujemy Rodziców, że nabór do dąbrowskich przedszkoli

na rok szkolny 2020/2021 będzie trwał

od dnia 04.03.2020 r.  od godz. 8.00 do dnia 27.03.2020 r. do godz. 15.00

Nabór tak jak w poprzednich latach prowadzony  będzie drogą elektroniczną.

 

Strona naboru dla rodziców: www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

 

Po wypełnieniu wniosku, wydrukowaniu i podpisaniu przez obojga opiekunów należy dostarczyć go do placówki. W przypadku braku podpisu jednego z opiekunów należy złożyć oświadczenie podpisane przez drugiego opiekuna informujące, iż osoba nieobecna wie o ubieganiu się o przyjęcie do przedszkola .

Jak skutecznie myć ręce?

Konsultacje

W dniu 2 marca 2020r. zapraszamy rodziców i opiekunów na konsultacje, które będą odbywać się

w godzinach 15.00 - 16.30. 

 

Spotkania  w innych terminach prosimy bezpośrednio uzgadniać z poszczególnymi nauczycielami. 

Zmiana trasy przewozu uczniów w II semestrze

Informujemy, że trasy przewozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 przebiegać będą następująco:

 

 • I trasa: Strzemieszycka-Bar (odjazd o godz. 7.00) – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Krzyżówka - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 
 • II trasa: Kazdębie Dolne i Górne (odjazd o godz. 7.25) – Główna – Dom Gromadzki – Szkoła – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 

 

Trasa odwozu uczniów ze szkoły:

 

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Szkoła – Dom Gromadzki – Główna – Łany – Kazdębie Dolne i Górne
Podziękowania za nowe szafki

W grudniu 2019r. firmy Algas z Dąbrowy Górniczej przekazała za rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 nowe szafki ubraniowe przeznaczone dla naszej placówki. Dzięki temu kolejni uczniowie mają dodatkowe miejsce na przechowywanie ubrań, a także podręczników i zeszytów. Serdecznie dziękujemy za pomoc i  wsparcie.

 

 

Elektroniczne papierosy - potencjalne zagrożenia

Materiał dotyczący elektronicznych papierosów przygotowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego

opis dokumentutypdata

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

docx09-10-2019[ Pobierz ]
29 kB
Bus szkolny

Informujemy, iż od 16 września 2019 r. bus będzie jeździł w następujących godzinach:

 

- poniedziałek po 6 i 8 lekcji

- wtorek po 6 i 8 lekcji

- środa po 6 i 8 lekcji

- czwartek po 6 i 8 lekcji

- piątek po 6 i 8 lekcji

Znalezione obrazy dla zapytania clip art bus szkolny

Zmiana cen żywienia

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w związku

z podwyżkami cen żywności od 1 września 2019 r. zmienia się koszt posiłku:

- obiad w szkole 3,50

- posiłki w przedszkolu 6,70

 

Znalezione obrazy dla zapytania clip art obiad

Podręczniki na rok szkolny 2019_2020

Szkolny Zestaw Podręczników

opis dokumentutypdata

Podręczniki na rok szkolny 2019_2020

pdf19-06-2019[ Pobierz ]
186 kB
Bezpieczna szkoła

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 zaprasza rodziców (prawnych opiekunów) uczniów na spotkanie informacyjne w dniu 30 maja 2019r. o godzinie 16.30, podczas którego zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacja wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

 

Ogólne informacje są dostępne pod adresem:

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

 

 

 

Instytucje udzielające bezpłatnej pomocy rodzicom i uczniom w przypadku nadużywania alkoholu, narkotyków (w tym dopalaczy), będących w sytuacji kryzysowej, doświadczających przemocy w rodzinie z terenu Dąbrowy Górniczej

 

 

 1. 1.        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

 

Siedziba: ul. Adamieckiego 13 tel. 32  262 97 02
Bezpłatnych porady udzielają:

w środy w godz. od 16.00 do 18.00 - radca prawny, w czwartki w godz. od 16.00 do 18.00 – psycholog, w piątki w godz. od 16.00 do 18.00 - pedagog - specjalista terapii uzależnień

 1. 2.        Punkt ds. Uzależnień od Narkotyków

Siedziba: ul. Adamieckiego 13 (budynek Przychodni „MERKURY” wejście z boku od strony garaży)        tel. 32  262 97 02

Bezpłatne porady i konsultacje udzielają w każdy poniedziałek w godz. od 10.00 do 16.00

Specjaliści terapii uzależnień od narkotyków

 

 1. 3.        Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
  801 12 00 02
 2. 4.        Pedagog szkolny, wychowawca w Twojej szkole zawsze służy Ci pomocą!

 

 

 

opis dokumentutypdata

procedury-reagowania-w-przypadku-wystapienia-wewnetrznych-i-zewnetrznych-zagrozen-fizycznych-w-szkole-1

pdf23-05-2019[ Pobierz ]
1 043 kB

zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow

pdf23-05-2019[ Pobierz ]
1 343 kB
Informator dla ucznów klas 8

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem o kierunkach kształcenia w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2019/2020

opis dokumentutypdata

Informator o kierunkach kształcenia w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2019/2020

pdf21-05-2019[ Pobierz ]
547 kB
Nabór do szkół ponadodstawowych i ponadgimnazjalnych

Dąbrowa Górnicza, 10 maja 2019 r.

Urząd Miejski

w Dąbrowie Górniczej

Wydział Oświaty

 

WO.4450.5.19.2019

Dyrektorzy

Szkół Podstawowych

Zespołu Szkół Sportowych

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

w Dąbrowie Górniczej

 

 

 

            Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej informuje, że nabór do szkół ponadpodstawowych i ponagimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie w systemie elektronicznym.

Kandydaci do szkół dokonują rejestracji

od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

na stronie: https://slaskie.edu.com.pl wybierając odpowiednio jedną z opcji:

 

Jestem uczniem 8 klasy
(szkoła podstawowa)

Jestem uczniem 3 klasy
(gimnazjum)

 

Po wybraniu odpowiedniej opcji uczeń:

 • Zgłasza kandydaturę wypełniając formularz rekrutacyjny  - od 13 maja 2019 r.
 • Tworzy listę preferencji szkół.

Każdy kandydat może wybrać z oferty edukacyjnej trzy szkoły, a w nich dowolną ilość oddziałów. Kolejność wyboru szkół ma znaczenie, ponieważ szkoła pierwszego wyboru jest szkołą, do której kandydat chce się najbardziej dostać.

 • W każdej szkole wybiera dowolną liczbę oddziałów.

Większa liczba wybranych oddziałów zwiększa szanse kandydata na przyjęcie do jednej z wybranych szkół.

 • Drukuje wniosek.

Wniosek podpisuje kandydat i rodzic/opiekun prawny.


 

 

Następnie:

 • Kandydat dostarcza wniosek do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami do dnia 25 czerwca 2019 r.

Po zaakceptowaniu wniosku przez szkołę pierwszego wyboru nie ma możliwości zmiany wybranych szkół.

 • Kandydat uzupełnia wniosek o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego od dnia 21 do 25 czerwca 2019 r.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 16 lipca 2019 r.
 • Do dnia 24 lipca 2019 r. kandydat lub rodzic potwierdza wolę uczęszczania do szkoły, do której został zakwalifikowany.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 25 lipca 2019 r.

 

Ponadto kandydat aplikujący do szkoły dwujęzycznej  lub sportowej przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, których termin określony jest w regulaminie naboru oraz na stronie internetowej odpowiedniej szkoły.

            Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na stronach internetowych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz w ofercie szkół znajdującej się w elektronicznym systemie naborowym dostępnej po zalogowaniu się przez kandydata na stronie: https://slaskie.edu.com.pl

Film instruktażowy prezentujący sposób rejestracji w systemie naboru elektronicznego znajduje się pod adresem: https://youtu.be/5eoWyr2sjK4

            Proszę o przekazanie powyższych informacji uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym) oraz wychowawcom klas.

 

 

                                                                  Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty

                                                                       Kierownik Referatu Oświaty

 

                                                                                  Katarzyna Myrta

Oferty pracy - ratownik na basenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej ul. Strzemieszycka 390 zatrudni osoby na stanowisko ratownik na basenie szkolnym w wymiarze  pełnego etatu i 1/2 etatu.

opis dokumentutypdata

Oferta pracy_ratownik-1/2 etatu

doc02-01-2019[ Pobierz ]
50 kB
List Ministra Edukacji Narodowej
opis dokumentutypdata

List Minister Edukacji Narodowej do nauczycieli i dyrektorów szkół

pdf11-02-2019[ Pobierz ]
753 kB
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019-20
opis dokumentutypdata

List Minister Edukacji do Rodziców

pdf06-12-2018[ Pobierz ]
296 kB

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020

pdf06-12-2018[ Pobierz ]
2 680 kB
List do rodziców
Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z
gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.
W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i
Opiekunów dwa osobne listy. 
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności
prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci. 
Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom,  oraz
przekazany na najbliższych zebraniach. 
  
Z poważaniem
 Anna Zalewska                                 
 Minister Edukacji Narodowej            
 
Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny
opis dokumentutypdata

List do rodziców

pdf20-11-2018[ Pobierz ]
1 136 kB
Uczestniczymy w projekcie:

RODO

Informacja dotyczące Rozporządzenia o ochronie danych osobowych dotyczące naszej placówki znajdują się w zakładce RODO

Zmiany w taryfie KZK GOP od nowego roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. dzieci do 7. roku życia (tj. do dnia 7. rocznicy urodzin) będą mogły korzystać z komunikacji za darmo na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży. Dzieci i młodzież od 7. do 16. roku życia, mieszkające na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą mogły korzystać z komunikacji bezpłatnie zgodnie z poniższymi zasadami: urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają uprawnienie do 30 września roku kalendarzowego, w którym uczeń skończył 16. rok życia; urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienie do 16. rocznicy urodzin. Uprawnienie będzie musiało być zakodowane na karcie ŚKUP. Każda osoba korzystająca z tego uprawnienia będzie miała obowiązek odbijania swojej karty w pojazdach. Uprawnienie będzie mogło być zakodowane w Punkcie Obsługi Klienta lub Punkcie Obsługi Pasażera.  Podstawą do zakodowania ulgi będzie ważna legitymacja szkolna. Będzie ono kodowane jednorazowo.

Informacja dla rodziców przedszkola

Przypominamy, że zakup podręczników i wszystkich materiałów dodatkowych  do przedszkola nie jest obowiązkowy.  

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce podręczniki

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXV/550/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 obwód Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 będzie obejmował ulice:

 

Strzemieszycka, Rudna, Fabryczna, Marcelego Białostockiego, Krucza, Kamienna, Skośna, Orla, Torowa, Aleksandra Puszkina, Jodłowa, Składowa, Świerczyna, Główna, Anna, Kawa, Zakawie, Kazdębie, Rodzinna, Magazynowa, Grzybowa, Cisowa, Szklanych Domów, Cmentarna, Myśliwska.

opis dokumentutypdata

Uchwała Nr XXV/550/2017 Rady Miejskiej W Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

pdf12-05-2017[ Pobierz ]
604 kB
INFORMACJA DOTYCZĄCA WODY NA BASENIE

Informujemy, że woda na basenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
w Dąbrowie Górniczej spełnia wymagania R
ozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach.

                                                 

W związku z tym, że Internet staje się naturalnym środowiskiem dzieci
i młodzieży APELUJEMY DO WSZYSTKICH RODZICÓW o wzmożenie kontroli swoich dzieci podczas korzystania z komputerów, telefonów czy tabletów.
Oczywiste jest, że zagrożeniem nie jest urządzenie, ale człowiek, z którym dziecko może nawiązać kontakt. W Internecie pojawiają się bardzo niebezpieczne gry, które promują zachowania autoagresywne, mogą zagrażać zdrowiu i życiu. Czuwajmy nad bezpieczeństwem naszych dzieci instalując odpowiednie programy zabezpieczające przed niepożądanymi treściami, ale przede wszystkim obserwujmy zachowania naszych dzieci.

Dziennik elektroniczny

E-dziennik dla rodziców i uczniów - instrukcje.

 

https://www.vulcan.edu.pl/programy/e-dziennik-uczniowie-optivum-net-87#gotosekcja1631

 

Link do dziennika elektronicznego naszej szkoły:

 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/dabrowagornicza

 

 

 

 

opis dokumentutypdata

Dziennik elektroniczny - informacje o logowaniu

pdf01-03-2017[ Pobierz ]
64 kB
Tornistry szkolne - zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
opis dokumentutypdata

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego

pdf06-02-2017[ Pobierz ]
229 kB
Zapraszamy do naszego przedszkola

Raport z badań narażenia środowiskowego dzieci na ołów w mieście Dąbrowa Górnicza
opis dokumentutypdata

Raport

pdf25-06-2015[ Pobierz ]
1 611 kB
Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Strzemieszycka 390

42-530 Dąbrowa Górnicza

 

sp5dg@interia.pl

322645045

 

Odwiedź nas na Facebooku:

https://www.facebook.com/sp5dg

 

 

 

 

 

ROZKŁAD DZWONKÓW:

 

1.   8.00 –   8.45

2.   8.55 –   9.40

3.   9.55 – 10.40

4.  10.50 – 11.35

5.  11.55 – 12.40

6.  13.00 – 13.45

7.  13.55 – 14.40

8.  14.50 – 15.35

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - PZ nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach

 

Basen

Uwaga!

 

Basen od dnia 11 marca 2020r.

jest  nieczynny do odwołania

 

 

Tel. 32 2610242

 

poniedziałek - piątek
15.00 - 20.00

(ostatnie wejście o 19.00)

 

sobota - niedziela
12.00 - 19.00

(ostatnie wejście o 18.00)

 

Wejście na basen o pełnych godzinach.

 

 

  

Ceny biletów:


Dorośli - 10 zł

Dzieci i młodzież szkolna - 7 zł

 

Dodatkowe informacje, w tym roczna ocena wody na pływalni znajduje się w zakładce

Basen-informacje

 

Linki

Posiadamy certyfikat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampania

"Czad i ogień. Obudź czujność"

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )