ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:

 • pocztą elektroniczą na adres: sp5@sp5.onmicrosoft.com
 • telefonicznie na numer 322645045
 • bezpośrednio w sekretariacie placówki.

Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"

Misja szkoły:

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"

Informacja o II etapie naboru na stanowisko referenta

Informacja o wynikach naboru

 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Dąbrowie Górniczej

 

na stanowisko referent

 

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wymienione stanowisko została wybrana Pani  Renata Zając  zamieszkała w Dąbrowie Górniczej

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Pani  Renata Zając spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się znajomością przepisów z zakresu Karty Nauczyciela, kodeksu pracy, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz umiejętnością obsługi wymaganych programów komputerowych.

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego testu umiejętności kandydatura Pani Renaty Zając uznana została za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 mgr Maciej Szaniawski

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

 w Dąbrowie Górniczej

 

 

 

Dąbrowa Górnicza, 10.10.2016 r.

 

 

Zapraszamy do naszego nowego przedszkola

Nasza szkoła

Nabór elektroniczny do gimnazujum

 

Informujemy,  że na rok szkolny 2016/2017 będzie przeprowadzony nabór elektroniczny do gimnazjów. Rodzice uczniów, którzy zamierzają kontynuować naukę w gimnazjum obwodowym powinni zgłosić się jak najszybciej do ww. gimnazjum w celu wypełnienia zgłoszenia.

 

Uczniowie, którzy chcieliby uczęszczać do gimnazjum innego niż obwodowe, mają możliwość ubiegania się o przyjęcie do jednego  z trzech wybranych gimnazjów nieobwodowych, pod warunkiem, że szkoły te po przyjęciu uczniów z obwodu będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.    

 

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dla rodziców www.dabrowagornicza.gimnazja.vnabor.pl,  lub w wybranych szkołach.    


Czytamy Sienkiewicza

 5 mają 2016r. nasza szkoła uczestniczyła  w Ustanowieniu Rekordu Polski w kategorii
Jak najwięcej osób czytających wspólnie Sienkiewicza.

Organizatorem akcji było Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

 

W Szkole Podstawowej nr 5 w Dąbrowie Górniczej z niezmierną radością przyjęto wiadomość o ustanowieniu roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, wybitnego pisarzai Polaka oraz patrona szkoły.

Pierwszy polski noblista w dziedzinie literatury urodził się 170 lat temu na Ziemi Łukowskiej, w Woli Okrzejskiej. Jego twórczość „ku pokrzepieniu serc” wniosła nieoceniony wkład do skarbnicy kultury narodowej. Kształtowała postawy patriotyczne wielu pokoleń Polaków, podkreślała ideały: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej w sposób szczególny pragnęło uczcić sienkiewiczowskie rocznice organizując uroczystości jubileuszowe.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 przyłączyła się 5 maja 2016 r. do ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez w/w muzeum – ustanawiania rekordu Polski w kategorii:„ Jak największa liczba osób czytająca wspólnie Sienkiewicza”.

Czytanie dzieł Noblisty odbyło się w dokładnie w dniu 170. rocznicy urodzin pisarza.

O godzinie 1000 na sygnał dany przez nauczyciela wychowania fizycznego - Pana Marcina Kwietnia, 169 zebranych uczniów klas III- VI oraz pracowników szkoły, w wyznaczonej strefie rozpoczęło głośne czytanie fragmentu „Potopu”, rozdział VII. Wynik pomiaru czasu czytania wyniósł 1,54 min.

Nad ustanowieniem rekordu czuwał niezależny świadek - Pani Małgorzata Jędryczka, pełnomocnik dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej.

Henryk Sienkiewicz oprócz opowiadań, nowel, listów oraz powieści pisał bajkii legendy. Po ustanawianiu rekordu wszyscy zebrani wysłuchali fragmentów: „Legendy żeglarskiej” czytanej przez Dyrektora Szkoły - Pana Macieja Szaniawskiego, „Bajki” przez uczniów oraz opowiadania pt.”Dwie łąki” przez Panią Zofię Kamińską, nauczyciela biblioteki.

Spotkaniem upamiętniającym postać Henryka Sienkiewicza rozpoczęto kolejny etap konkursów oraz imprez czytelniczych.

 

Oprac. Małgorzata Flaszanauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Dąbrowie Górniczej

opis dokumentutypdata

Regulamin Rekordu Polski

pdf27-04-2016[ Pobierz ]
1 301 kB
Sportowa Majówka Rodzinna

ZAPISY NA GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Informacja dotycząca zapisów dzieci na gimnastykę korekcyjną znajduje się w "Strefie Rodzica" w zakładce "Komunikaty i ogłoszenia".

Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym znajduje się w zakładce „Rekrutacja”.

Rekrutacja na rok szkolny 2016-17

 

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/dabrowagornicza

 

Zapraszamy również do zapisu dzieci do klasy I
na rok szkolny 2016/2017

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce Rekrutacja.

Światowy Dzień Wody 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ODWOZIE UCZNIÓW

Odwóz uczniów ze Strzemieszyc Małych po lekcjach odbywa się wg poniższego harmonogramu:

 

 • poniedziałek  - godz. 13.00 i 15.00
 • wtorek            - godz. 13.00 i 15.00
 • środa              - godz. 14.00 i 15.25
 • czwartek        - godz. 14.00 i 15.25
 • piątek             - godz. 13.00 i 15.00 
W Krainie Lodu

 

Pod taką nazwą w dwie kolejne piątkowe noce (8 i 15 stycznia 2016r.) w Szkole Podstawowej nr 5 w Dąbrowie Górniczej odbyły się imprezy dla uczniów klas I-III. Prawie 140 dzieci świetnie bawiło się pod opieką nauczycieli. Uczestniczyli oni w wielu grach, zabawach, konkursach, zabawach sportowych i oczywiście … tańczyli na dyskotece.
Uczniowie zdobywali magicznie litery szukając ukrytego Kaja. W trakcie nocy wyklejali mroźne wzory na ramach okiennych i układali gigantyczne puzzle. Rozwiązywali także konkursowe zadania podczas „Zbójnickiej skrzyni matematycznej” i „Kwiatowych lukach ortograficznych”.
Natomiast podczas zmagań sportowych na sali gimnastycznej ślizgano się na ręcznikach, skakano w workach i zbijano bałwana.
Kiedy wreszcie zdobyto wszystkie magiczne literki i ułożono hasło, które brzmiało „Wieczność” - Królowa Śniegu odjechała, a Gerda i dzieci odnalazły Kaja.
Tak więc, jak na poważny baśniowy wieczór przystało – wszystko zakończył się szczęśliwie. Nikt zaś z uczestników nie nudził się ani chwili.
Każdy też otrzymał „Certyfikat Znawcy Baśni”, a po północy dzieci – zmęczone, lecz pełne wrażeń - znalazły się we własnych łóżkach.
Były to już kolejna tak udana impreza w Piątce. Poprzednio uczniowie klas starszych bawili się podczas „Nocy bajek” (kwiecień 2014) i „Nocy baśni i fantazji z Harrym Potterem” (czerwiec 2015).

 

 

Więcej zdjęć można znaleźć na: https://www.facebook.com/sp5dg/

 

 

 

Bezpieczne ferie

„Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży” - informacje dla rodziców

 

Zobacz

 

Informator

Półkolonie

Informujemy, że w dniach 15 - 19.02.2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 17 w Dąbrowie Górniczej będą się odbywały półkolonie dla uczniów klas I - VI ze Szkoły Podstawowej nr 2, 5 i 17. Rekrutacja będzie się odbywać zgodnie z regulaminem po złożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii do dnia 27.01.2016 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 5 lub u wychowawców.

Karty do pobrania są w sekretariacie.

 

Regulamin rekrutacji dzieci do uczestnictwa w półkoloniach zimowych 2016

 

 1. Udział w półkoloniach jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Rekrutacji podlegają uczniowie uczęszczający do dąbrowskich szkół, prowadzonych przez Miasto Dąbrowa Górnicza, w których organizowane są półkolonie.
 3. W przypadku wspólnej organizacji półkolonii, w jednej lokalizacji, dla dzieci uczęszczających do różnych szkół, prowadzonych przez Miasto Dąbrowa Górnicza, podział miejsc w poszczególnych szkołach odbywa się w oparciu o porozumienie dyrektorów szkół, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 4. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest złożenie, w wyznaczonym przez Szkołę (organizatora) terminie, wypełnionej przez rodziców/prawnych opiekunów karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii.
 5. Rekrutacji podlegają uczniowie pochodzący z rodzin zagrożonych problemem narkomanii lub innymi uzależnieniami oraz z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w szczególności, w których występuje zjawisko przemocy, w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III, w drugiej kolejności uczniowie klas IV – VI.
 6. Rekrutacji dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja powołana przez dyrektora szkoły. Komisja składa się z co najmniej trzech osób, w tym pedagoga szkolnego.
 7. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz wykaz dzieci zakwalifikowanych na listę rezerwową.
 8. W przypadku zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna nieobecności dziecka kierownik półkolonii zobowiązany jest do zaproponowania uczestnictwa w półkoloniach uczniowi z listy rezerwowej.
 9. Termin organizowania półkolonii oraz zasady rekrutacji podawane są do wiadomości rodziców na zebraniach w szkołach, szkolnych tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

WYNIKI MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "GWIAZDA BETLEJEMSKA"

Kategoria klas IV-VI

 

I miejsce – Malwina Gil SP 5

II miejsce – Julia Kołosowska SP 23, Julia Syguła Zespół Szkół Nr 2

III miejsce – Mariusz Kuchta SP 5

Wyróżnienie – Karolina Bryła Zespół Szkół Nr 2, Justyna Zastawna SP 17

 

Kategoria klas I-III

 

I miejsce – Maja Barecka SP 20, Oliwia Sęk SP 23, Piotr Haberko SP 5

II miejsce – Zuzanna Piątek SP 23, Alicja Mazur SP 5, Szymon Gubernat SP 3

III miejsce – Eleonora Wójcik SP 23, Martyna Kowal SP 17, Mikołaj Borys SP 23

Wyróżnienie – Szymon Urbaś SP 23, Natalia Żelik SP 26, Jakub Korajda SP 3, Zuzanna Maj SP 20

 

            Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Prace były bardzo piękne i komisji trudno było wyłonić zwycięzców. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną dostarczone do skrytek w Urzędzie Miejskim.

Wygraj książki dla swojej biblioteki!

Wystarczy zaliczyć szkolenie (kompletne szkolenie składa się z siedmiu kursów) na bezpłatnej platformie e-learningowej, a zdobyte punkty wymienić na książki, które trafią do bibliotek szkolnych lub miejskich. To Ty zadecydujesz do której biblioteki zostaną wysłane zdobyte przez Ciebie upominki!

Darmowy kurs online

Darmowa platforma e-learningowa powstała w ramach projektu „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”. W jej skład wchodzi pakiet kursów, z których dowiemy się m.in.:

- jakie są zagrożenia i dobrodziejstwa internetu,
- co dzieje się w głowie dziecka w wieku wczesnoszkolnym,
- dlaczego gry komputerowe uzależniają,
- jak monitorować dostęp do internetu na komputerze, tablecie czy telefonie komórkowym,
- jakie zasady warto wpoić dziecku, zanim na dobre wsiąknie w cyberprzestrzeń.

Każdy, kto przejdzie szkolenie na platformie, będzie mógł zdobyć nagrody w postaci atrakcyjnych książek i e-booków do szkolnych bibliotek. Do wygrania książki z wydawnictw: Znak, Wydawnictwo Literackie, Świat Książki, Afera, Nasza Księgarnia i Skrzat, w sumie prawie 700 tytułów!

Udział w szkoleniu online 'Akademia Bezpiecznego Internetu' jest bezpłatny. Wystarczy tylko zarejestrować się i postępować zgodnie z zamieszczonymi wskazówkami.

Aby rozpocząć szkolenie wejdź na: ambasadorzy.kulturaonline.pl

Raport z badań narażenia środowiskowego dzieci na ołów w mieście Dąbrowa Górnicza
opis dokumentutypdata

Raport

pdf25-06-2015[ Pobierz ]
1 611 kB
Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Strzemieszycka 390

42-530 Dąbrowa Górnicza

 

sp5dg@interia.pl

322645045

 

Odwiedź nas na Facebooku:

https://www.facebook.com/sp5dg

Basen

Tel. 32 2610242

 

 Basen po zakończeniu przerwy remontowej jest już czynny

 

Godziny otwarcia basenu: 

 

 

poniedziałek - piątek
15.00 - 20.00

(ostatnie wejście o 19.00)

 

sobota - niedziela
12.00 - 19.00

(ostatnie wejście o 18.00)

 

Wejście na basen o pełnych godzinach.

 

Ceny biletów:


Dorośli - 7 zł

Dzieci i młodzież szkolna - 5 zł

 

 

 

 

Licznik odwiedzin:

monitoring pozycji

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )