ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:

  • pocztą elektroniczą na adres: sp5@sp5.onmicrosoft.com
  • telefonicznie na numer 322645045
  • bezpośrednio w sekretariacie placówki.

Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"
Półkolonie

Informujemy, że w dniach 29.01 - 02.02.2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Dąbrowie Górniczej będą odbywały się półkolonie dla uczniów klas I - VII. Rekrutacja będzie się odbywać zgodnie z regulaminem po złożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii do dnia 10.01.2018 r. w sekretariacie Zespołu.

 

 

REGULAMIN DOTYCZĄCY  REKRUTACJI  DZIECI DO UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH

 

 1. Rekrutacji podlegają w pierwszej kolejności uczniowie  szkół podstawowych uczęszczający do klas od I do III,  pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

 

2. Rekrutacji  dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja powołana przez  dyrektora szkoły. Komisja składa się z co najmniej trzech osób, w tym pedagoga szkolnego.

 

3. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.

 

4. Podział miejsc w  poszczególnych szkołach odbywa się w oparciu o porozumienie dyrektorów szkół z poszczególnych dzielnic.

 

5. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest złożenie w terminie wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii.

 

6.Termin organizowania półkolonii  podawany jest do wiadomości rodziców na zebraniach w szkołach oraz na tablicach ogłoszeń.

 

7.W przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego nieobecności dziecka kierownik półkolonii  zobowiązany jest do zaproponowania uczestnictwa w półkoloniach dziecku z listy rezerwowej.

Przewóz uczniów ze Strzemieszyc Małych

Informujemy, że trasy przewozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przebiegają następująco:

 

Trasy przywozu uczniów do szkoły:

 

 

w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018:

 

  • I trasa: Kazdębie Dolne i Górne (odjazd o godz. 7.00) – Główna – Dom Gromadzki – Szkoła – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 
  • II trasa: Strzemieszycka-Bar (odjazd o godz. 7.25) – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Krzyżówka - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 

 

 

w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018:

 

  • I trasa: Strzemieszycka-Bar (odjazd o godz. 7.00) – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Krzyżówka - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 
  • II trasa: Kazdębie Dolne i Górne (odjazd o godz. 7.25) – Główna – Dom Gromadzki – Szkoła – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 

 

Trasa odwozu uczniów ze szkoły (odwóz uczniów odbywał się będzie dwa razy po zakończonych zajęciach o 13.00 i 15.00):

 

 

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Szkoła – Dom Gromadzki – Główna – Łany – Kazdębie Dolne i Górne 

 

 

Rekrutacja na stanowisko referenta

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta - pełny etat (od dnia 1.10.2016r.).

 

Uwaga!

Termin składania dokumentów został przedłużony do dnia 26 września 2016 r.

opis dokumentutypdata

Ogłoszenie-nabór na stanowisko referenta

doc15-09-2016[ Pobierz ]
48 kB
Dni wolne od zajeć dydaktycznych 2015-16
opis dokumentutypdata

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2015-16

pdf30-09-2015[ Pobierz ]
131 kB
Wyprawka szkolna 2015
opis dokumentutypdata

Wyprawka szkolna 2015

doc16-06-2015[ Pobierz ]
50 kB

Kwota dofinansowania

pdf16-06-2015[ Pobierz ]
90 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )