ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:


Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"
Wykaz szkół na rok szkolny 2018/2019 - licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia w województwie śląskim
opis dokumentutypdata

Wykaz szkół na rok szkolny 2018/2019 - licea ogólnokształcące, technika i  branżowe szkoły I stopnia w województwie śląskim

xls13-04-2018[ Pobierz ]
267 kB
Półkolonie

Informujemy, że w dniach 29.01 - 02.02.2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Dąbrowie Górniczej będą odbywały się półkolonie dla uczniów klas I - VII. Rekrutacja będzie się odbywać zgodnie z regulaminem po złożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii do dnia 10.01.2018 r. w sekretariacie Zespołu.

 

 

REGULAMIN DOTYCZĄCY  REKRUTACJI  DZIECI DO UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH

 

 1. Rekrutacji podlegają w pierwszej kolejności uczniowie  szkół podstawowych uczęszczający do klas od I do III,  pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

 

2. Rekrutacji  dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja powołana przez  dyrektora szkoły. Komisja składa się z co najmniej trzech osób, w tym pedagoga szkolnego.

 

3. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.

 

4. Podział miejsc w  poszczególnych szkołach odbywa się w oparciu o porozumienie dyrektorów szkół z poszczególnych dzielnic.

 

5. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest złożenie w terminie wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii.

 

6.Termin organizowania półkolonii  podawany jest do wiadomości rodziców na zebraniach w szkołach oraz na tablicach ogłoszeń.

 

7.W przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego nieobecności dziecka kierownik półkolonii  zobowiązany jest do zaproponowania uczestnictwa w półkoloniach dziecku z listy rezerwowej.

Przewóz uczniów ze Strzemieszyc Małych

Informujemy, że trasy przewozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przebiegają następująco:

 

Trasy przywozu uczniów do szkoły:

 

 

w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018:

 

  • I trasa: Kazdębie Dolne i Górne (odjazd o godz. 7.00) – Główna – Dom Gromadzki – Szkoła – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 
  • II trasa: Strzemieszycka-Bar (odjazd o godz. 7.25) – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Krzyżówka - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 

 

 

w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018:

 

  • I trasa: Strzemieszycka-Bar (odjazd o godz. 7.00) – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Krzyżówka - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 
  • II trasa: Kazdębie Dolne i Górne (odjazd o godz. 7.25) – Główna – Dom Gromadzki – Szkoła – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 

 

Trasa odwozu uczniów ze szkoły (odwóz uczniów odbywał się będzie dwa razy po zakończonych zajęciach o 13.00 i 15.00):

 

 

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Szkoła – Dom Gromadzki – Główna – Łany – Kazdębie Dolne i Górne 

 

 

Dni wolne od zajeć dydaktycznych 2017-18

Informujemy, że dniem wolnym ustalonym przez dyrektora placówki zgodnie z paragrafem 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji  roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603) będzie 1 czerwca 2018r. 

 

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 

w Dąbrowie Górniczej 

 

Maciej Szaniawski

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )