ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:

  • pocztą elektroniczą na adres: sp5@sp5.onmicrosoft.com
  • telefonicznie na numer 322645045
  • bezpośrednio w sekretariacie placówki.

Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"
Rekrutacja na stanowisko referenta

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta - pełny etat (od dnia 1.10.2016r.).

 

Uwaga!

Termin składania dokumentów został przedłużony do dnia 26 września 2016 r.

opis dokumentutypdata

Ogłoszenie-nabór na stanowisko referenta

doc15-09-2016[ Pobierz ]
48 kB
Dni wolne od zajeć dydaktycznych 2015-16
opis dokumentutypdata

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2015-16

pdf30-09-2015[ Pobierz ]
131 kB
Odwóz uczniów ze Strzemieszyc Małych

Odwóz uczniów ze Strzemieszyc Małych po lekcjach odbywa się wg poniższego harmonogramu:

 

  • poniedziałek  - godz. 13.00 i 15.00
  • wtorek            - godz. 13.00 i 15.00
  • środa              - godz. 14.00 i 15.25
  • czwartek        - godz. 14.00 i 15.25
  • piątek             - godz. 13.00 i 15.00 

 

Wyprawka szkolna 2015
opis dokumentutypdata

Wyprawka szkolna 2015

doc16-06-2015[ Pobierz ]
50 kB

Kwota dofinansowania

pdf16-06-2015[ Pobierz ]
90 kB
Półkolonie

Informujemy, że w dniach 29.06 - 10.07.2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dąbrowie Górniczej będą się odbywały półkolonie dla uczniów klas I - VI. Rekrutacja będzie się odbywać zgodnie z regulaminem po złożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii do dnia 12.06.2015 r. w sekretariacie szkoły lub u wychowawców.

Karty do pobrania są w sekretariacie oraz w załączniku do ww. informacji.

 

REGULAMIN DOTYCZĄCY  REKRUTACJI  DZIECI DO UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH

 

 1. Rekrutacji podlegają w pierwszej kolejności uczniowie  szkół podstawowych uczęszczający do klas od I do III,  pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

 

2. Rekrutacji  dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja powołana przez  dyrektora szkoły. Komisja składa się z co najmniej trzech osób, w tym pedagoga szkolnego.

 

3. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.

 

4. Podział miejsc w  poszczególnych szkołach odbywa się w oparciu o porozumienie dyrektorów szkół z poszczególnych dzielnic.

 

5. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest złożenie w terminie wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii.

 

6.Termin organizowania półkolonii  podawany jest do wiadomości rodziców na zebraniach w szkołach oraz na tablicach ogłoszeń.

 

7.W przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego nieobecności dziecka kierownik półkolonii  zobowiązany jest do zaproponowania uczestnictwa w półkoloniach dziecku z listy rezerwowej.

opis dokumentutypdata

Karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii

doc09-01-2015[ Pobierz ]
44 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )