ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:


Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"

Nasza szkoła przystąpiła do projektu EURONET 50/50.

 

Szkoła będzie wdrażać tzw. metodologię 50/50, która pomoże poznać zużycie energii oraz ograniczyć jej wykorzystanie poprzez zmianę zachowań uczniów i innych użytkowników budynku szkoły.

 

 

EURONET 50/50 MAX…

… ma na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach publicznych poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii 50/50 w 500 szkołach i blisko 50 innych budynkach publicznych z 13 krajów UE. Metodologia 50/50 aktywnie angażuje użytkowników budynków w proces zarządzania energią oraz uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Jej wdrażanie obejmuje 9 kroków, a osiągnięte oszczędności finansowe są dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku (np. szkoły), a podmiot finansujący rachunki za energię (zwykle jest to samorząd lokalny lub regionalny).

…pomoże w rozpowszechnieniu koncepcji 50/50 w całej Europie, zachęcając kolejne władze krajowe, regionalne i lokalne do wdrożenia metodologii 50/50 w ich budynkach.

…stanowi kontynuację nadzwyczaj udanego projektu EURONET 50/50, w ramach którego metodologia 50/50 została przetestowana w ponad 50 europejskich szkołach i który został uhonorowany Europejską Nagrodą w dziedzinie Zrównoważonej Energii 2013! Dzięki nowej edycji projektu Sieć 50/50 rozszerzy się obejmując nowe szkoły i inne budynki publiczne.

…rozpoczął się w kwietniu 2013 roku i potrwa trzy lata. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Inteligentna Energia dla Europy (IEE)”.

 

Więcej szczegółów:

http://euronet50-50max.eu/pl/ 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )