ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:

  • pocztą elektroniczą na adres: sp5@sp5.onmicrosoft.com
  • telefonicznie na numer 322645045
  • bezpośrednio w sekretariacie placówki.

Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie nr 2257.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 3.01.2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza

opis dokumentutypdata

Zarządzenie 2257.18

doc16-01-2018[ Pobierz ]
45 kB
Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie nr 2256.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 3.01.2018r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019  do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza 

opis dokumentutypdata

Zarządzenie 2256.18

doc16-01-2018[ Pobierz ]
46 kB
Dokumenty do pobrania - nabór do klasy pierwszej
opis dokumentutypdata

Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej

pdf20-03-2016[ Pobierz ]
296 kB

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej (dziecko które nie mieszka w obwodzie SP5)

pdf20-03-2016[ Pobierz ]
305 kB
Zasady rekrutacji

Zarządzenie nr 763.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 28.01.2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza w roku szkolnym 2016/2017

 

Załącznik do Zarządzenia nr 763.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 28.01.2016 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.06.2016

30.06.2016

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.06.2016

6.07.2016

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

18.07.2016

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

19.07.2016

20.07.2016

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

25.07.2016

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

26.07.2016

27.07.2016

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

26.07.2016

2.08.2016

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

24.08.2016

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

25.08.2016

26.08.2016

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

29.08.2016

opis dokumentutypdata

Zarządzenie Prezydenta Miasta

doc08-03-2016[ Pobierz ]
42 kB
Zasady rekrutacji

UCHWAŁA NR XIV/296/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, zamieszkałych poza obwodem szkoły, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania kryteriom liczby punktów

opis dokumentutypdata

Uchwała Rady Miejskiej

pdf02-03-2016[ Pobierz ]
177 kB
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza na rok szkolny 2016/2017
opis dokumentutypdata

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza na rok szkolny 2016/2017

doc07-03-2016[ Pobierz ]
67 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )