ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:


Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"

            Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego działającą od 1919 roku i prowadzącą działalność opiekuńczą, wychowawczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną.Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców oraz prawnych opiekunów.

            Towarzystwo Przyjaciół Dzieci współpracuje

z organizacjami, instytucjami, fundacjami krajowymi i zagranicznymi. Oto kilka adresów:

www.tpd.org.pl - Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą

w Warszawie

www.brpd.gov.pl - Biuro Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

www.fdn.pl - Fundacja Dzieci Niczyje

 

            Historia TPD

/informacje ze strony Śląskiego Oddziału Regionalnego TPD/

            „90 lat temu, wraz z wyjściem z zaborczej niewoli, wraz z niepodległością Polski rodzi się dawna, bo pochodząca z końca XIX wieku idea powołania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na podwalinach działającego od 1911 roku Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powstaje ogólnokrajowa organizacja Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Ówczesne Towarzystwo prowadziło zakłady opiekuńcze i wychowawcze, poradnie higieniczno-lekarskie, prewentoria i sanatoria, żłobki i przedszkola, półkolonie i kolonie wypoczynkowe. Trudne czasy wojennej pożogi, centralizacyjna nakazowo-rozdzielcza polityka Polski Ludowej niszczyły i wypaczały idee TPD. Zasadnicze zmiany ustrojowe Polski końca lat 80-tych, okres intensywnego rozwoju gospodarki rynkowej niosły niestety za sobą również niedostosowanie społeczne, trudności finansowe rodzin, bezrobocie, po prostu biedę. Wielokrotnie sprawdzone TPD, po raz kolejny stawia czoło tym trudnościom.

Cała reszta tpd-owskich sojuszników z jeszcze większym przekonaniem niesie pomoc swoim podopiecznym. Robimy to, będąc partnerem u boku organów państwowych, wojewódzkich

i samorządowych. Staramy się to robić nowocześnie, czasem niekonwencjonalnie.

Oby nie brakowało nam pomysłów, oby na drodze naszej działalności dane nam było spotykać ludzi życzliwych, otwartych, wrażliwych, a uśmiechy dzieci niech zawsze będą

z nami.”

            Śląski Oddział Regionalny prowadzi: 18 Oddziałów Miejskich, 3 Oddziały Powiatowe, 1 Oddział Okręgowy. 333 Kół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zrzesza:

11757 członków zwyczajnych i 6537członków wspierających.

Śląski Oddział Regionalny TPD

ul. Pocztowa 16 ; 40-002 Katowice

Prezes: Jan Wiesiołek

Tel./fax: /0-32/ 253 83 00

www: http://www.katowice.tpd.org.pl   

e-mail: katowice@tpd.org.pl

 

            Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/m Dąbrowa Górnicza.

 41-300 Dąbrowa Górnicza,

 ul. 3-go Maja 22 p.211 tel.: 32 262-29-75, 505028181

Prezes: Bożena Muszyńska

 

            Dąbrowskiemu Oddziałowi TPD podległych jest 13 jednostek, są to szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, które tworzą tzw. koła, czyli najmniejsze jednostki organizacyjne TPD. Obecnie jest 11 kół w szkołach masowych i 2 koła w szkołach specjalnych.

Na czele tych kół stoją nauczyciele. W naszej działalności zgodnie ze statutem wspomagamy dzieci, jest to pomoc związana z wychowaniem, edukacją i wypoczynkiem.

            Działania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzone są przy niezarobkowej pracy osób w nim zrzeszonych. Wiele inicjatyw i programów podejmowanych jest dobrowolnie przez członków Towarzystwa, którzy angażują swój czas, serce i doświadczenie na zasadach pracy społecznej.

            Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 13 działające przy Szkole Podstawowej

nr 5 w Dąbrowie Górniczej zrzesza 20 członków – nauczycieli i pracowników szkoły. Towarzystwo opiekuje się przede wszystkim dziećmi potrzebującymi, z ubogich

i osieroconych rodzin oraz uczniami wyróżniającymi się w nauce.

            W bieżącym roku szkolnym dzięki pieniądzom z koncertu charytatywnego organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Strzemieszyc oraz długoletnim sponsorom – p. Alicji Haberko, p. Grażynie Krawiec, p. Lucji Bigaj, p. Bartłomiejowi Urbańskiemu, Siostrom Pasjonistkom z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej, dwóm paniom przekazującym pieniądze przez siostry zakonne oraz członkom SzKTPD opłacaliśmy obiady dla ośmiorga dzieci. Ze zgromadzonych funduszy składkowych dofinansowaliśmy wyjazdy na wycieczki szkolne.

            „ Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” /A. Schweitzer/

Cieszymy się, że mogliśmy wspomóc tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

 

 

Opiekun Koła Przyjaciół Dzieci nr 13 przy Szkole Podstawowej nr 5 – M. Flasza

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )