ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
       im. Henryka Sienkiewicza
      PRZEDSZKOLE NR 18
     w Dąbrowie Górniczej

 

Opinie i komentarz na temat szkoły można przekazać:


Witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"

Informacje i ogłoszenia

Dane osobowe

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 992) informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Dąbrowie Górniczej jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej, ul. Strzemieszycka 390.
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celach określonych przepisami praca wynikających z realizacji zdań i ustawowych obowiązków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5.
  3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów ustawowych prawa wynikających  z realizacji zadań Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5.

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami strukturalnymi wynikającymi z kolejnych etapów wdrażania reformy edukacji Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej informuje, że wszyscy uczniowie szkoły (także w klasie IV i VII) będą realizować obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Strzemieszyckiej 390*.

 

* W przypadku uczniów naszej placówki nie wprowadzono żadnych zmian w związku z  art. 205 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )